PL EN


2014 | 4 | 356-359
Article title

Opinia pacjentów na temat trudności wieku podeszłego oraz roli opieki pielęgniarskiej w kształtowaniu zachowań proaktywnych u osób w wieku podeszłym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
 • Niechwiadowicz-Czapka T. Starość nie radość. Mag Pielęgn Położn 2011; 12: 24–25.
 • Wieczorowska-Tobis K, Talarska D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZ WL; 2008:312–318.
 • Brzezińska M. Proaktywna starość: strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Difin; 2011: 76–98.
 • Zych A, red. Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych, Łask: OverGroup; 2012.
 • Grylewska B. Prewencja gerontologiczna. W: Grodzki T, Kocemba J, Skalska A, red. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej.Gdańsk: Via Medica; 2007: 47–52.
 • Ciechaniewicz W, Janiszewska B. Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZ WL; 2008: 332–348.
 • Niezabitowski M. Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej: problemy uczestnictwa społecznego. Katowice: Wydawnictwo Śląsk; 2007.
 • Steuden S, Marczuk M. Starzenie się a satysfakcja z życia . Lublin: Wydawnictwo KUL ; 2006: 17–27.
 • Drobnik J, Malcewicz M, Józefowski P, i wsp. Starzenie się człowieka w kontekście działań rehabilitacyjnych w świetle literatury przedmiotu. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(3): 885–887.
 • Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S -ka; 2006.
 • Kachaniuk H, Wilusz A, Wysokiński M, i wsp. Źródła wsparcia opiekunów osób w wieku podeszłym. Fam Med Prim Care Rev 2008; 10(2): 154–157.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0a4109e-26ac-45aa-b9da-18bc43f2d2d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.