Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 30 | 31 - 38

Article title

Dołożyć ci jeszcze? Czasowniki prefiksalne na bazie -kładać i -łożyć

Title variants

EN
Dołożyć ci jeszcze? Czasowniki prefiksalne na bazie -kładać i -łożyć

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the article, the author challenges the Polish verbs with prefixes created on the basis of -–kładać (imperfect verb form) and -–łożyć (perfect verb form), e.g. złożyć: składać (to fold, to deposit). Many foreigners have problems with recognizing the similarity between them because the root part of words don’t look alike. As a result, students cannot understand the meaning of some verb despite they know its imperfect or perfect form. The theoretical part is a short introduction to the theory of the Polish word formation and the way the topic is described in the Polish language coursebooks. The practical part involves showing tasks and exercises by introducing the meaning of the verbs and practicing using them.

Contributors

 • doktorantka Centrum POLONICUM UW

References

 • Garncarek P., 2011, Czas na czasownik. Podręcznik do nauki języka polskiego, ćwiczenia gramatyczne. Poziom średni ogólny B2, Kraków.
 • Jadacka H., 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa.
 • Kaleta Z., 1995, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków.
 • Lipińska E., 2012, Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym B2, Kraków.
 • Madeja A., Morcinek B., 2007, Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Katowice.
 • Pastuchowa M., 2007, O słowotwórstwie z perspektywy leksykalnej (w:) Achtelik A.,
 • Pastuchowa M., 2010, Rola nauczania słowotwórstwa w kształtowaniu kompetencji językowej cudzoziemców (w:) Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 2, Achtelik A., Kita M., Tambor J. (red.), Katowice.
 • Przybylska R., 2006, Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Kraków.
 • Wróbel H., 1998, Czasownik (w:) Morfologia., cz. 2, Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.), Warszawa.
 • Zarych E., 2018, Język kluczem do kraju. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców C1/C1, Poznań.
 • Zarych E., 2014, Przejdź na wyższy poziom. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców B2/C1, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f0b55fa4-c4a0-416a-a057-6736e70f8f17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.