PL EN


2012 | 12 | 23-40
Article title

Zmiany zagospodarowania rynku w Szadku w drugiej połowie XX w.

Authors
Content
Title variants
EN
Transformation of the town square in Szadek in the second half of 20th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Szadek is a town of medieval origin, established in the early 12th century. At the time when it was granted city rights it acquired both new features and a new spatial arrangement with a four-sided square in its center. This square, along with the building frontages, still constitutes a major urban interior, whose characteristics substantially influence the perception of the city. This article aims to show changes in the spatial development of Szadek square over the last half century. During this period its appearance, the manner it is used and its functions have undergone substantial changes. The reason for this transformation is that the town square played in the early postwar years the role of a market place where markets were held weekly, while now it functions as a representative central meeting place for recreation, and its paved surface is now transformed into a square filled with greenery.
Keywords
PL
rynek   Szadek  
EN
Year
Issue
12
Pages
23-40
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
References
 • Augustyniak J., Oppido Regale Szadek, ,,Na Sieradzkich Szlakach” 2002.
 • Bagiński E., Male miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Wrocław 1998.
 • Bogunka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
 • Kopacki R., Zagospodarowanie i funkcje rynku w Szadku, praca magisterska, 2004.
 • Koter M., Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju regionu łódzkiego, [w:] Struktury i procesy osadnicze, red. S. Golachowski, Opole4Wrocław 1971.
 • Kulesza M., Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3.
 • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
 • Pudełko J., Działka lokacyjna w strukturze miast Śląskich w X1]] w., „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1964, t. 9, z. 2.
 • Pudełko J., Znaczenie badań nad średniowiecznymi miastami Śląska dla historii budowy miast w Polsce, „Miasto” 1970, R. 25.
 • Ruszczyk G., Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Warszawa 2007.
 • Studium historyczno-konserwatorskie miasta Szadek, Kielce 1989.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szadek, 2002.
 • Słownik terminologii sztuk pięknych, Warszawa 2007.
 • Szolgina W., Architektura, Warszawa 1992.
 • Zabłocka-Kos A., Słownik terminów architektonicznych i urbanistycznych 4 www.histo-riasztuki.uni.wroc.pl/sklad/az1dazk_d1.htm1, kwiecień 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0b56b5c-55ef-4109-8418-c3d8b7e10857
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.