Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 8(461) | 12-16

Article title

Praca nierejestrowana – zjawisko „szarej strefy” na współczesnym rynku pracy

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Grey economy in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia „szarej strefy” – ujmując to zjawisko zarówno w kategoriach ekonomicznych, społecznych, jak i politycznych. Przybliżono główne powody powstawania i utrzymywania się zjawiska „szarej strefy” w obszarze rynku pracy. Zjawisko pracy nierejestrowanej przybiera na sile szczególnie w początkowym okresie transformacji, a także w sytuacji kryzysu bądź spowolnienia gospodarczego. Co prawda dane GUS wskazują, że w Polsce systematycznie zmniejsza się liczba pracujących w „szarej strefie, to jednak badania innych placówek nie potwierdzają tych tendencji. W „szarej strefie” dominują osoby o niskich kwalifikacjach, pracujące w sektorze rolniczo-ogrodniczym i budowlanym, lecz w ostatnich latach pracę nierejestrowaną coraz częściej podejmuje także wysoko kwalifikowany personel.
EN
This article attempts to define the term "gray economy" - to put this phenomenon, both in terms of economic, social, and political. Brought closer to the main reasons for the emergence and persistence of the phenomenon of "gray economy" in the labor market. The phenomenon of undeclared work is gaining momentum especially in the initial period of transformation, as well as in times of crisis or economic slowdown. Although the Central Statistical Office data show that in Poland is steadily decreasing number of employees in the "gray economy”, but this study did not confirm the other facilities of these trends. The "gray economy" is dominated by low-skilled workers in the agriculture and horticulture and construction, but in recent years in undeclared work also takes more and more highly qualified staff.

Year

Volume

39

Issue

Pages

12-16

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f0bf40b5-93b9-4a0a-9285-d65e56bb0c3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.