PL EN


2017 | 489 | 222-230
Article title

Empiryczna analiza zależności między otwartością gospodarki a wzrostem gospodarczym na przykładzie Polski

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wzrost gospodarczy przejawia się przede wszystkim wzrostem PKB i PKB per capita. Wśród różnorodnych czynników wpływających na wielkość PKB jest handel zagraniczny. Stopień otwartości gospodarki odpowiednio determinuje wzrost gospodarczy, niemniej w literaturze toczy się dyskusja na temat tej zależności. Stąd w artykule postawiono dwa cele: wykazanie związku korelacyjnego między otwartością gospodarki a wzrostem gospodarczym oraz wykazanie wpływu otwierania się gospodarki na PKB per capita. Jako metodę badawczą przyjęto badanie korelacji między wspomnianymi zmiennymi oraz wnioskowanie na podstawie modelu regresji. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że badanie korelacji między wzrostem gospodarczym a otwartością gospodarki wykazuje zależność dodatnią. Ponadto wzrost wskaźnika otwartości w okresie po przystąpieniu Polski do UE przekłada się na wzrost PKB per capita.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0c0a575-a483-45b6-bf00-14194d882749
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.