PL EN


2012 | 13 | 1 | 5-16
Article title

Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych

Authors
Content
Title variants
EN
Proposal of ranking construction on the basis of quantitative and qualitative variables
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę jednoczesnego wykorzystania cech ilościowych oraz jakościowych w ocenie zjawiska złożonego. W pierwszej kolejności przedstawiono kilka – często spotykanych w opracowaniach empirycznych – metod normowania z uwzględnieniem ich własności. Szczególna uwagę poświęcono metodzie unitaryzacji zerowanej, wskazując na jej przydatność w jednoczesnym procesie normowania z cechami jakościowymi. W dalszej części artykułu zaproponowano metody kwantyfikacji oraz normowania wybranych cech jakościowych. Całość związana z normowaniem, wyznaczaniem zmiennej statystycznej oraz budową rankingu, zilustrowano przykładem.
EN
The paper presents an attempt to use both quantitative and qualitative veriables to analyze complex phenomena. First part of the paper focuses some normalisation methods that often occur in empirical works regarding their characteristics. Special attention concerns zero unitarization method due its adequacy in normalising both quantitative and qualitative veriables. The latter part of the paper presents the metod of quantification and normalization chosen qualitative variables. The whole procedure of normalization, construction of synthetic variable and ranking is illustrated by empirical example.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
5-16
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
References
  • 1. Borys T. (1978) Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny.
  • 2. Grabiński T. (1984) Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Monografie nr 61, Kraków.
  • 3. Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd statystyczny, z.4.
  • 4. Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • 5. Nowak E. (1985) Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 292, Seria: „Monografie i opracowania”, nr 29, Wrocław.
  • 6. Strahl D. (1990) Metody programowania rozwoju społeczno – gospodarczego, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0d2e9ff-3159-4d40-a64a-8e5989be6321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.