PL EN


2016 | 95 Transnarodowość kina polskiego | 125-136
Article title

Portret polsko-żydowskiej rodziny w amerykańskim wnętrzu. „Anya (In and Out of Focus)” Mariana Marzyńskiego

Authors
Title variants
EN
Portrait of a Polish-Jewish Family in an American Interior. “Anya (In And Out Of Focus)” by Marian Marzyński
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienia dotyczące tożsamości narodowej zajmują istotne miejsce w całej twórczości Mariana Marzyńskiego, polskiego filmowca o żydowskich korzeniach od lat tworzącego dokumenty w USA. Jego autobiograficzny film „Anya (In and Out of Focus)” (2004), złożony z nagrań wideo dokumentujących 30 lat z życia jego córki, a także całej rodziny Marzyńskich, opisuje nieustanny proces „negocjowania” własnej tożsamości narodowej przez emigrantów z Polski w ciągu trzech dekad życia w USA. Film Marzyńskiego ogniskuje się wokół dwóch postaci – córki Anyi i samego reżysera. Dla Anyi Marzynski sprawa jej tożsamości narodowej wynika z faktu wzrastania w państwie emigrantów. Dla Mariana Marzyńskiego z kolei kwestia jego własnej tożsamości narodowej jest sprawą bardziej złożoną i wynika z osobistych przeżyć nierozłącznie powiązanych z dramatycznymi wydarzeniami z dziejów XX-wiecznej Polski: Holocaustu, odbudowy kraju po II wojnie światowej, antyżydowskiej nagonki z marca 1968 r., Polskiego Sierpnia ’80, a także życia na emigracji w Danii i USA. Reżyser zestawia w filmie oba losy, ukazując, jak skomplikowana może być odpowiedź na pytania: kim jesteś? jaka jest Twoja narodowość?
EN
Issues concerning national identity occupy an important place in the whole work of Marian Marzyński, a Polish documentary filmmaker of Jewish descent working in the United States for years. His autobiographical “Anya (In and Out of Focus)” (2004), consisting of videos documenting thirty years of the life of his daughter and the whole Marzyński family, describes a continuous process of “negotiating” the national identity by Polish immigrants during three decades of living in the USA. In his film Marzyński focuses on two persons – his daughter Anya and the director himself. For Anya Marzynski the question of her national identity stems from the fact of growing up in a country of immigrants. For Marian Marzyński the question of his personal identity is a more complex matter and stems from his personal experience inextricably linked to the dramatic events in the Polish history of the 20th century: the Holocaust, reconstruction of the country after World War II, anti-Jewish persecution in March 1968, Polish August ‘80, as well as life in exile in Denmark and the USA. The director of the film juxtaposes the two personal histories showing how complicated might be the answers to the questions: who are you? what is your nationality?
Year
Pages
125-136
Physical description
Contributors
 • Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
 • Bellah, Robert N., Richard Madsen, William M. Sullivan, Ann Swidler, Steven M. Trpton, Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, przełożyli Dorota Stasiak, Piotr Skurowski i Tomasz Żyro, Warszawa 2007
 • Eblis, Jack C., Betsy A. McLane, A New History of Documentary Film, New York – London 2005.
 • Harvey, Dennis, Anya (in and out of Focus), „Variety”, 22 sierpnia 2005, nr 400.
 • Huntington, Samuel, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej. Przekład Bartłomiej Pietrzyk, Kraków 2007.
 • Jazdon, Mikołaj, Marian Marzyński – autobiografia dokumentalisty, „Kwartalnik Filmowy” 2011 nr 73
 • Jazdon, Mikołaj, Dokumentalne powroty, „Kwartalnik Filmowy” 2001 nr 34.
 • Kołodyński, Andrzej, Trudny urok dokumentu, “Video Club” 1996 nr 9.
 • Marzyński, Marian, Sennik polsko-żydowski, Warszawa 2005.
 • Pastusiak, Longin, Kim jest Barack Obama?, Warszawa 2009.
 • Feagin, Joe R., Racist America. Roots, Current Realities, and Future Reparations, New York 2001
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0d40875-1758-4873-91ad-712d8cd9f9be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.