PL EN


2015 | 1(3) | 59-75
Article title

Pomoc publiczna jako instrument polityki państwa na rynku pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej w dobie kryzysu gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
State aid as a policy instrument in the labour market in the member states of the European Union in the age of the economic crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The effects of the economic crisis affected all EU member states. This was particularly evident in the labor market. Countries shall take action to counteract escalating unemployment. Fiscal policy instruments, which are classified as a part of state aid, have been used for that.
Year
Issue
Pages
59-75
Physical description
Contributors
References
 • Abel A.B., Bernanke B.S., Croushore D., Macroeconomics (7th edition), Essex: Pearson Education, Harlow 2011.
 • Choroszczak J., Mikulec M., Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa 2009.
 • Commission Regulation of the European Community (EC) No 1998/2006 of 15th on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid in force since 1st January 2007, Official Journal of the European Union L 337/35.
 • Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
 • Hancher L., Ottervanger T., Slot P.J., EU State Aids, Sweet & Maxwell, London 2012.
 • Koza A., Grants for employment of people with disabilities as the form of state aid and de minimis aid, Finance and Accountancy for Sustainable Development – Sustainable Finance, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 302, Borys G., Solarz M. (red.), Wrocław 2013.
 • Markquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, wydanie 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Modzelewska-Wąchal E., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Owsiak S., Finanse publiczne, wydanie: trzecie, zmienione i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Pearson A.W., Okun’s law: theoretical foundations and revised estimates by Prachowny, Martin F. J., The Review of Economics and Statistics, vol. 75, no. 2, May, 1993.
 • Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
 • Podlasiak Z., Ekonomiczna analiza państwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, Łódź 2009.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE, Dz. Urz. (UE) L 214/3.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Tom 2, Wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE Warszawa 2001.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. (UE) z dnia 30.03.2010 r. nr C 83/91.
 • Whitehead G., Ekonomia, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Wishlade F.G., Regional State Aid and Competition Policy in the European Union, Kluwer Law International, 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0d6f477-026c-4893-964d-d62c0306b5ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.