PL EN


2016 | 10 | 1 | 151-163
Article title

Christian theology and the new atheism: the hierarchy of explanations

Authors
Content
Title variants
PL
Teologia chrześcijańska a nowy ateizm: hierarchia wyjaśnień
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The hierarchy of explanations is necessary. Both science and theology are rooted, each in its own way, in the human desire to understand and know, but they seek understanding and truth from within formally distinct horizons of inquiry. These horizons do not overlap, compete, or confl ict with each other, and what constitutes data, evidence, and confi rmation in one is not the same as in the other.
PL
Dialog Kościoła ze współczesnym społeczeństwem, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, prowadzi do otwarcia teologii na wiele dziedzin kultury i nauki. Obecnie Kościół systematycznie proponuje budowanie relacji między nauką i wiarą. To spowodowało radykalną zmianę i przejście od podejrzeń i wrogości do komplementarności i uznania potrzeby obustronnej współpracy w czasach kryzysu kultury naukowo-technologicznej. Roszczenie do prawdy wysuwane przez naukę opartą na racjonalności jest przez Kościół powszechnie uznawane, lecz twierdzenie „nowych ateistów”, że nauka stanowi ostateczne wyjaśnienie, musi zostać odrzucone, gdyż nie jest ona w stanie odpowiedzieć na pytanie o sens ludzkiego życia. Nie może być fundamentalnych konfl iktów między wiarą a rozumem, ponieważ odnoszą się one do tego samego Bożego źródła wszelkiej prawdy. Nauka musi akceptować swoje granice poprzez określenie intelektualnej precyzji, inaczej mogłaby zostać potraktowana nie jako metoda poznawcza, lecz jako wiara.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
151-163
Physical description
Contributors
 • PhD student of systematic theology at The John Paul II Catholic University of Lublin
References
 • Benedict XVI, ‘In the Beginning...’. A Catholic Understanding of the Story of Creation and the Fall, Michigan 1990.
 • Dawkins R., The God Delusion, London 2006.
 • Harris S., The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, New York 2005.
 • Haught J. F., Science and Religion: From Confl ict to Conversation, New York 1995.
 • Haught J. F., Responses to 101 Questions on God and Evolution, New York 2001.
 • Haught J. F., God And The New Atheism: A Critical Response To Dawkins, Harris, And
 • Hitchens, Louisville 2008.
 • Haught J. F., Resting on the Future, New York 2015.
 • Hefl ing C. C., Science and Religion, in: Catholic Encyclopedia, eds. M. Glazier and
 • M. K. Hellwig, Collegeville 2004, pp. 763–766.
 • John Paul II, Fides et Ratio, Vatican 1998.
 • Markham I. S., Against Atheism: Why Dawkins, Hitchens, and Harris Are Fundamentally
 • Wrong, Oxford 2010.
 • McGrath A. and McGrath J. C., The Dawkins Delusion? Atheistic Fundamentalism and the Denial of the Divine, Illinois 2007.
 • Mueller J .J., Theology, in: Catholic Encyclopedia, eds. M. Glazier and M. K. Hellwig,
 • Collegeville 2004, pp. 829–831.
 • O’Leary D., Roman Catholicism and Modern Science: A History, New York 2006.
 • Painter B., Answering Neo-Atheists in Conversation in Religion and Theology, Oxford 2010.
 • Sarah R., God Or Nothing. A Conversation on Faith, San Francisco 2015.
 • Taylor J. E., The New Atheists, in: Internet Encyclopedia of Philosophy, www.iep.utm.edu.
 • Whitehead A. N., Science and the Modern World, New York 1967.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0dcf63a-bab9-4bbe-9b48-5ba6f0adeb50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.