Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 160-170

Article title

Wykorzystanie energii odnawialnej w procesie odsalania wody na przykładzie Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej: możliwości i wyzwania

Authors

Content

Title variants

EN
Use of renewable energy for water desalination process on the example of the Gulf Cooperation Council: possibilities and challenges

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecna zależność krajów GCC (Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej) od paliw kopalnych i gazu ziemnego nie jest dobrą strategią pod względem ekonomicznym. Szybkie zużywanie się zasobów naturalnych stanowi realne zagrożenie ich bliskiego wyczerpania. Zagrożona jest również możliwość realizacji idei zrównoważonego rozwoju, która mówi: „Postępuj tak, aby zapewniając możliwość zaspokajania potrzeb obecnych pokoleń, nie zagrażać zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb”. Kraje GCC muszą rozważyć wykorzystanie energii odnawialnej, aby poradzić sobie z wahaniami cen ropy i gazu na rynku globalnym oraz w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W niniejszym artykule przedstawiono potencjał
EN
Dependence of the GCC countries on fossil oil and gas is not the best strategy in terms of economic and environmental sustainability. The rapid depletion of natural resources is a threat to their exhaustion. GCC countries must consider the use of renewable energy to cope with price fluctuations of oil and gas in the global market. They also need to lower the emission of greenhouse gases. Several studies pointed out that the desalination technology is probably the only option for producing ample amounts of water for agriculture in arid environments. This article explores the potential use of desalination technology for producing irrigation water in GCC countriesThe main challenge for considering desalination for agriculture is mainly economic. Only intensive horticulture of high value cash crops, such as vegetables is considered.

References

 • Ahmed M., Al Jabri S., Choudri B.S., 2016, Green challenges and some technological solutions in the water sector of the Gulf Cooperation Council countries, Oxon OX14 4RN, London, UK.
 • Al-Belushi A.S., 2003, Desertification in Al Batinah Plain, Sultanate of Oman, PhD dissertation, Jordan University, Jordan.
 • Al Jabri S., Ahmed M., Al Maktoumi A., Prathapar S.A., 2012, Potential of managed aquifer recharge in the Governorate of Muscat, the Sultanate of Oman, Hannover, Germany.
 • Al Khamisi S., Prathapar S.A., Ahmed M., 2014, Conjunctive use of reclaimed water and groundwater in crop rotations, WLE Journal Articles, Land and Water Productivity.
 • Bouwer H., 2002, Artificial recharge of groundwater: hydrogeology and engineering, Hydrogeol. J. 10:121-142.
 • Burgess G., Lovegrove K., 2005, Solar thermal powered desalination: membrane versus distillation technologies, Australian National Universit, Canberra ACT 0200, Australia.
 • Danecki J., 2001, Arabowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Danecki J., 2007, Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Economic and Social Commission for Western Asia, 2015, Arab Sustainable Development Report, cyt. jako: [Arab Sustainable Development 2015].
 • Economist Intelligence Unit, 2009, “The GCC in 2020: The Gulf and its people”, The Economist, http://www. economist.com/ (dostęp: 20.03.2018), cyt. jako: [The Economist 2009].
 • Elimelech M., Philip W.A., 2011, The future of seawater desalination: energy, technology, and the environment, Science, 333, s. 712-717.
 • Food and Agriculture Organization (FAO), 2003, Desalination of brackish water and seawater, status in California and the USA by K. Tanji. Draft report, FAO, Rome, Italy, cyt. jako: [FAO 2003].
 • Fronia M., 2010, Adaptacja do negatywnych skutków zmian klimatycznych. Znaczenie analizy kulturowej dla skuteczności projektów rozwojowych, [w:] Górak-Sosnowska K., Jurewicz J. (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Wydawnictwo Ibidem, Łódź, s. 351-364.
 • GCC statistical bulletin. 2016, GCC statistical bulletin 2014, Muscat, Sultanate of Oman, cyt. jako: [GCC statistical bulletin 2016].
 • Goosen M., Mahmoudi H., Ghaffour N., Sbalani S.S., 2011, Application of renewable energies for water desalination, [w:] Schorr M., Desalination, trends and technologies, InTech publishing Inc. Rijeka, Croatia.
 • Kantowicz E., 1999, Strefa sucha. Zasoby i zagrożenia rolnictwa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Kozanecka M., 1968, Rolnictwo na Bliskim Wschodzie, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • Lattemann S., Kennedy M.D., Schippers J.C., Amy G., 2010, Sustainable water for the future: water recycling versus desalination, Sustain, Water Future, 2, s. 7-39.
 • Łęcka I., Plit F., 2006, Afryka Północna i Azja Południowo-Zachodnia – tradycja i nowoczesność w świecie islamu, [w:] Makowski J. (red.), Geografia regionalna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 147-173.
 • Mahmoudi H., Abdul-Wahab S.A., Goosen M.F.A., Sablani S.S., Perret J., Ouagued A., 2008, Weather data and analysis of hybrid photovoltaic-wind power generation systems adapted to a seawater greenhouse desalination unit designed for arid coastal countries, Desalination, 222, s. 119-127.
 • Otok S., 2004, Geografia polityczna: geopolityka, ekopolityka, globalistyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Shaffer D.L., Yip N.Y., Gilron J., Elimelech M., 2012, Seawater desalination for agriculture by integrated forward and reverse osmosis: improved product water quality for potentially less energy, J. Membrane Sci. 415-416, s. 1-8.
 • World Bank, 2005, A Water Sector Assessment Report on the Countries of the Cooperation Council of the Arab States of the Gulf, Report No. 32539-MNA, cyt. jako: [The World Bank 2005].
 • Zarzo D., Campos E., Terrero P., 2012, Spanish experience in desalination for agriculture, Desalin, Water Treat, 51, s. 53-66.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f0eb6900-d24f-4482-a848-83a4c4e6ede3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.