PL EN


Journal
2016 | 158/1 | 241-253
Article title

Wymiar etyczny e-biznesu

Content
Title variants
EN
The Ethical Dimension of E-Business
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie działalność gospodarcza uprawiana jest zarówno w świecie realnym, jak i w świecie wirtualnym zwanym cyberprzestrzenią. W świecie realnym działalność ta korzysta z komputerów jako narzędzi, w świecie wirtualnym działalność gospodarcza posługuje się internetem jako środkiem komunikowania się. Jak wszelkie działanie człowieka, tak działalność gospodarcza w jej nowych formach ma wymiar moralny, wiedza o którym staje się przedmiotem zainteresowania etyki biznesu. W artykule zarysowano wskazywane w literaturze przedmiotu zagadnienia etyki e-biznesu.
EN
Today, economic activity takes place in both the real world and in the virtual world known as cyber-space. In the real world this activity uses computers as tools, but in the virtual world economic activity uses the Internet as a means of communication. Business performed in the new forms, like any human activity, has a moral dimension the knowledge of which becomes of interest to researchers into business ethics. The article outlines the literature on the subject of ethical issues related to e-business.
Contributors
 • Katedra Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
References
 • Airaksinen, T., Paukkonen, V., 2008, Human and Machine Centred Technologies: A Philosophical and Ethical Analysis. W: Gasparski, W. W., Airaksinen, T. (eds), Praxiology and the Philosophy of Technology. New Brunswick (USA)–London (UK): Transaction Publishers, s. 191–214.
 • Bard, A. i Sőderquist, J., 2006, Netokracja: Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Boatright, J. R., 2010, The Ethics of Risk Management in the Information Age, VERIZON Visiting Professorship in Business Ethics and Information Technology. Waltham, MA: Center for Business Ethics, Bentley University.
 • Bober, W. J., 2008, Powinność w świecie cyfrowym: Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Bynum, T. (ed.), 2001, The Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies. Gdańsk: Ethicomp.
 • Bynum, T., 2008, Computer and Information Ethics. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/ethics-computer.
 • Falkner, N. J. G., 2011, Security Technologies and Policies in Organization. W: Quigley M. (ed.), ICT Ethics and Security in the 21st Century: New Developments and Applications, Information Science Reference (an imprint of IGI Global), Hershey, PA (USA), s. 196–213.
 • Ferguson, N., 2010, Potęga pieniądza: Finansowa historia świata. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Forster, T., Morrison, P., 1995, Computer Ethics: Cautionary Tales and Ethical Dilemmas in Computing. Cambridge, Mass: The MIT Press.
 • Gasparski, W., 2010, Elementy etyki komputerowej. W: J. Zawiła-Niedźwiecki i in. (red.), Informatyka gospodarcza t. 1. Warszawa: Wyd. C. H. Beck, s. 87–107.
 • Gefen, D., 2000, E-commerce: the role of familiarity and trust, „Omega: Th e International Journal of Management Science”, 28: 725–737.
 • Grewal, H., Shivani, 2012, A Study of Ethical and Social Issues in E-Commerce, Research paper, „International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering”, 2, 7, s. 167–174 (cyt. za: http://www.ijarcsse.com/docs/apers/July2012/ Volume_2_issue_7/V2I700174. pdf).
 • Hartman, L. P., 2000, Technology and Ethics: Privacy in the Workplace. Waltham, Mass.: Bentley College.
 • Keefer, A., 2015, How to Put Ethics in E-Business by, Demand Media, http://smallbusiness.chron.com/put-ethics-ebusiness-41216.html; Chron 20.09.2015.
 • Luhmann N., 1988, Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives. W: Gambetta D.G. (ed.), Trust. New York: Basil Blackwell, s. 94–107.
 • Van der Lum, G. & Mandel, Th ., 1998, Netykieta, czyli przykazania dla internautów. Warszawa: Mikom, Hyperion, New York.
 • Martin, M. W., Schinzinger, R., 1983, Ethics in Engineering. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Mayer-Schőnberger, V., Cukier, K., 2014, Big data: Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: MTBiznes.
 • Orliński, W., 2013, Internet: Czas się bać. Warszawa: Agora.
 • Quigley M. (red.), 2011, ICT Ethics and Security in the 21st Century: New Developments and Applications, Information Science Reference (an imprint ofIGI Global), Hershey, PA (USA).
 • Streissguth, T., 2015, The Ethical Problem in E-Business, Demand Media, http://smallbusiness. chron.com/ethical-problems-ebusiness-62037.html [dostęp 02.08.2015].
 • Wieprzkowicz, D., 2011, Komputer i Internet dla seniorów. Warszawa: Samo-sedno.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0f18272-9080-4e94-a192-3310a3d9d5d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.