PL EN


2016 | 9/I | 67-76
Article title

KONCEPCJA MĄDROŚCI KONWENCJONALNEJ JOHNA KENNETHAGALBRAITHA W TEORII EKONOMII

Content
Title variants
EN
JOHN KENNETH GALBRAITH CONCEPT OF CONVENTIONAL WISDOM IN HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
John Kenneth Galbraith był jednym z najbardziej znanych krytyków głównego nurtu ekonomii. Autorów heterodoksyjnych trudniej jest umiejscowić w historii myśli ekonomicznej niż badaczy związanych z głównym nurtem. Niemniej jednak w niniejszym opracowaniu przedstawia się poglądy i koncepcje Galbraitha jako neoinstytucjonalisty. Głównym celem artykułu jest charakterystyka poglądów naukowych Johna Kennetha Galbraitha ze szczególnym uwzględnieniem jego koncepcji mądrości konwencjonalnej. Opracowanie składa się ze wstępu, dwóch części oraz zakończenia. W pierwszej części podjęto próbę umiejscowienia Johna Kennetha Galbraitha w nauce ekonomii oraz interpretacji jego poglądów jako neoinstytucjonalisty. Druga część dotyczy charakterystyki koncepcji przez niego stworzonej, jaką jest mądrość konwencjonalna.
EN
John Kenneth Galbraith was one of the most prominent critics of mainstream economics thought. Heterodox authors are more difficult to place in the history of economic thought than researchers associated with the mainstream. However, this study represents the views and concepts of John Kenneth Galbraith as the reprezentant of neo-institutionalism. The main goal of this article is to characterize scientific ideas of John Kenneth Galbraith, with particular emphasis on the concept of conventional wisdom. The paper consists of an introduction, two parts and summary. In the first part of paper an attempt was made to locate John Kenneth Galbraith in the history of economics thought and the interpretation of his views as reprezentant of neo-institutionalism. The second part deals with the characteristics of the concept he created, which is the conventional wisdom.
Year
Issue
9/I
Pages
67-76
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Galbraith J. K.: Ekonomia a cele społeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • Galbraith J. K.: Ekonomia w perspektywie: krytyka historyczna. Przekład Wiesława i Stanisław Rączkowscy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 • Galbraith J. K.: Gospodarka niewinnego oszustwa: prawda naszych czasów, "MT Biznes", Warszawa 2005.
 • Galbraith J. K.: Istota masowego ubóstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
 • Galbraith J. K.: Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.
 • Jodko M.: Państwo w poglądach JOHN KENNETH Galbraitha, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna – teoria i praktyka, Zagóra-Jonszta U. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Landreth H., Colander D. C.: Historia myśli ekonomicznej, Wydanie II, Przekład Adam Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Musiał G.: Osiągnięcia ekonomii XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-nomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Nasiłowski M.: Historia myśli ekonomicznej – dlaczego studiujemy?, Wydawnictw o Key Text, Warszawa 1998.
 • Pressman S. (red.): The Legacy of John Kenneth Galbraith, Routledge, 2011.
 • Stankiewicz W.: Ekonomika Instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych , Wydanie III uzupełnione, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0f57c1c-070e-46f5-a4e4-26c318acc13f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.