PL EN


2018 | 61 | 135-151
Article title

WKŁAD WSPÓŁTWÓRCÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO W DZIEŁO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Content
Title variants
EN
The contribution of the co-founders of the Polish Sightseeing Society to the regaining of independence
RU
Вклад соучредителей Польского краеведческого общества в дело обретения независимости
Languages of publication
PL
Abstracts
Niniejszy artykuł przedstawia sylwetki wybranych założycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którzy tworząc ruch krajoznawczy na ziemiach polskich, równocześnie przyczynili się do umocnienia odradzających się idei niepodległościowych. Założyciele PTK, poprzez swoją działalność naukową i popularyzatorską, wnieśli znaczący wkład w dzieło odzyskania niepodległości, wspierając tym samym wartości, takie jak naród, ojczyzna czy patriotyzm.
EN
This article presents the figures of selected founders of the Polish Sightseeing Society, who, by creating a sightseeing movement in the Polish lands, also contributed to the reinforcement of the re-emerging ideas regarding independence. The founders of the Polish Sightseeing Society, through their academic and popularising activities, contributed significantly to the work of regaining independence, thereby supporting such values as nation, homeland, and patriotism.
RU
В данной статье представлены краткие биографии некоторых основателей Польского краеведческого общества, которые создавая туристическое движение на польских землях, в то же время способствовали укреплению возрождающейся идеи независимости. Основатели ПКО благодаря своей научной и популяризаторской деятельности внесли значительный вклад в дело обретения независимости, поддерживая таким образом такие ценности, как нация, Pодина и патриотизм.
Year
Volume
61
Pages
135-151
Physical description
Contributors
  • Oddział Miejski PTTK w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0febd16-bf75-4b5d-bc21-ec5c46d3a033
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.