PL EN


2013 | 119 | 237-254
Article title

Przyczynek do dziejów kościoła i parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie w XIX i pierwszej połowie XX w.

Authors
Content
Title variants
EN
A contribution to the history of the Saint Catherine of Aleksandria church and parish in Kętrzyn in the 19 th anf the first half of the 20 th century
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
EN
Keywords
Contributors
References
 • Bielawny K., Dzieje parafii św. Brunona w Bartoszycach w XIX i XX w., Olsztyn 2008, s. 16.
 • Borzyszkowski M., Stowarzyszenie św. Wojciecha i organizacja placówek katolickich w diasporze diecezji warmińskiej, [w:] Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości. Sympozjum historyczne i świętowojciechowe. Ełk, 20-22 kwietnia 1994 roku, red. K. Brzostek, T. Ratajczak, M. Salomon i in., Ełk 1996, s. 118-119.
 • Buchholz A., Kirchenbau in Lötzen, „Sonntagsblatt”, 1909, nr 51, s. 204.
 • Chłosta J., Kościół katolicki na Mazurach przed 1945 rokiem, „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”, 1999, nr 44, s. 84.
 • Gatz E., Ermland, [w:] Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, Bd. 1: Bistümer und ihre Pfarreien, red. E. Gatz, Freiburg 1991, s. 292.
 • Głowacz A., Fritz Heitmann, architekt warmińskich kościołów, „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 5(2003), s. 24.
 • Hein M., Geschichte der Stadt Bartenstein 1332-1932, Bartenstein 1932, s. 190.
 • Jodkowski M., Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, Olsztyn 2011, s. 202.
 • Kętrzyn. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1978;
 • Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, cz. 1: Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 30.
 • Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2003, s. 104.
 • Kopiczko A., Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Olsztyn 2003, s. 82.
 • Kopiczko A., Na marginesie książki ks. Krzysztofa Bielawnego „Dzieje parafii św. Brunona w Bartoszycach w XIX i XX w.” (Olsztyn 2008), „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne” 2009, nr 99, s. 95;
 • Korowaj T., Rastenburg/Kętrzyn. Dzieje miasta, Kętrzyn 2012.
 • Osterglocken, „Königsberger Katholisches Kirchenblatt“, 1934, nr 13, s. 159.
 • Quint S., Geschichte der Diasporagemeinde Lötzen, „Ermländisches Kirchenblatt”, 1936, nr 29, s. 457.
 • Rechnung des Bonifacius-Adalbertus-Vereins für das Jahr 1897, PDE, 1898, nr 4, s. 46.
 • Rechnung des Bonifatius-Adalbertus-Vereins der Diözese Ermland für das Jahr 1910, PDE, 1911, nr 12, s. 139
 • Rechnung über Einnahme und Ausgabe des St. Adalbertus-Bonifacius-Vereins pro 1870, „Pastoralblatt für die Diözese Ermland” (dalej: PDE), 1871, nr 8, s. 47.
 • Rechnung über Einnahme und Ausgabe des St. Adalbertus-Bonifacius-Vereins pro 1871, PDE, 1872, nr 8, s. 52.
 • Rechnung über Einnahme und Ausgabe des St. Adalbertus-Bonifacius-Vereins pro 1872, PDE, 1873, nr 9, s. 62.
 • Rechnung über Einnahme und Ausgabe des St. Bonifacius-Adalbertus-Vereins der Diözese Ermland pro 1880, PDE, 1881, nr 4, s. 46.
 • Rocznik Diecezji Warmińskiej 1985, Olsztyn 1985, s. 234
 • Romahn P., Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 81.
 • Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992, s. 55.
 • Traba R., Kościół rzymskokatolicki, [w:] Historia Pomorza, t. 4: (1850-1918), cz. 2: Polityka i kultura, red. S. Salmonowicz, Toruń 2002, s. 473-474.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f102ee0b-9c5d-4734-9486-c9dbefaf46e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.