PL EN


2020 | 2(9) | 208-223
Article title

W jakim stopniu obecnie kobiety awansują naukowo?

Authors
Content
Title variants
EN
HOW ARE WOMEN SCIENTIFICALLY ADVANCING NOWADAYS?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest trendom w obszarze nadanych w kraju tytułów naukowych profesora i tytułów profesora w zakresie sztuki oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a także stopni w zakresie sztuki. Podczas prezentacji wyników uwzględniono podział osób uzyskujących stopnie i tytuły według płci, pokazano, jak zmienia się liczba osób, którym nadano stopnie i tytuły w kolejnych latach oraz określono jak zmienia się liczba nadanych stopni i tytułów w zależności od wieku osób uzyskujących stopień lub tytuł. Pokazano również zmianę charakteru awansu naukowego kobiet w badanym okresie oraz udział kobiet w kierowaniu finansowanymi przez NCN projektami badawczymi. Analizy oparto na danych jednostkowych oraz (częściowo) na dostępnych danych statystycznych obejmujących 20 ostatnich lat (1999-2018).
EN
The article is devoted to trends observed in the numbers of scientific titles and scientific degrees granted in Poland for women and men. It is shown how the numbers of scientific degrees and titles granted in consecutive years were changed due to age of person and how the number of granted research grants depends on gender of a project leader. The change of character of scientific advancement of women in examined period also was shown. Analysis is made basing on unit data and fragmentally on public statistical data collected during last 20 years (1999-2018).
Year
Issue
Pages
208-223
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
author
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
References
 • Li-Ling Tsai, Yen-Wen Peng, “Statistics of Women in Science and Technology Education: Data from Taiwan, Japan and South Korea”, WWW: https://slideplayer.com/slide/7401984/.
 • “Number of doctoral degrees earned in the United States from 1949/50 to 2028/29, by gender”, Statista, WWW: https://www.statista.com/statistics/185167/number-of-doctoral-degrees-by-gender-since-1950/.
 • Rodzik Piotr, „Awans naukowy kobiet – czy coś się zmieniło?”, Nauka, nr 4, 2016, 93-110.
 • Rodzik Piotr, „Kto zdobywa stopnie i tytuły naukowe – trochę statystyki”, Sprawy Nauki, nr 4, 2009, 16-20.
 • Rodzik Piotr, „Nadane stopnie i tytuły naukowe – czy coś się zmieniło?”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2 (48) , 2016, 139-74.
 • „Rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”, Dz.U. 2018, 2018, poz.1818.
 • „Rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych”, Dz.U. 2011, 2011, poz.1065.
 • „She Figures 2012. Gender Equality in Science”, European Commission, Brussels, 2016, ISBN 978-92-79-27642-2, DOI 10.2777/38520.
 • “She Figures 2015”, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2016, ISBN 978-92-79-48372-1, DOI:10.2777/064694.
 • “She Figures 2018”, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978- 92-79-86715-6, DOI: 10.2777/936.
 • „Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.”, Dz. U. 2005, 2005, poz. 1365.
 • „Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk”, Dz. U. 2010, 2010, poz. 619.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1080fe2-1f03-4659-b7cc-fe7f2ad91085
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.