PL EN


2018 | 2 | 110-117
Article title

Edukacja dorosłych w laboratorium hydrotroniki napędów robotów mobilnych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Adult education in hydronics laboratories of mobile robots’ drives
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The continuous development of drive systems of modern machines and devices results in an increase in the demand for qualified engineers in the operation and maintenance of these drives. The article presents a laboratory of hydronics for mobile robots` drives at the Institute of Mechanical Engineering of the Military of Technology and its educational activities for students and engineering staff.
References
  • Agarwal N., Srivastava E.: E-learning: New trend in Education and Training. International Journal of Advanced Research (2013), Volume 1, Issue 8, 797–810.
  • Dąbrowski M.: E learning w szkolnictwie wyższym. Studia BAS 3(35) 2013, s. 203–212.
  • Kowalik D., Wojutyński J., Siczek M.: E-learningowe stanowiska dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu zawodowym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Rozwój zawodowy nauczycieli, 20–21 listopada 2014, Jedlnia-Letnisko. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4/2014, s. 199.
  • Łabędzka J.: Współdzielenie zasobów cyfrowych w edukacji – platformy informatyczne, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 3/2014, s. 132.
  • Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. http://new.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni [cit. 2017-10-26].
  • Standardy kompetencji zawodowych https://www.mpips.gov.pl/praca/bazy-danych-mpipsdla-potrzeb-edukacji-i-pracy/rejestr-instytucji-szkoleniowych/ [cit. 2017-10-26].
  • Wojutyński J., Dobrodziej J., Siczek M., Kaczyński J.: Opracowanie modelowego stanowiska programowania systemów pomiarowo-sterujących w konwencji wirtualnego laboratorium. Prace ITeE – PIB, Radom 2011.
  • Wojutyński J., Siczek M.: Wirtualne laboratorium kształcenia zawodowego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2/2015, s. 148–156
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f10a5e4a-131f-4c1b-8796-19ece7d3775b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.