PL EN


Journal
2016 | 2 | 2019-2019
Article title

Excessive body mass and its correlation with hypertension – a review of the literature

Content
Title variants
PL
Nadmierna masa ciała i jej związek z nadciśnieniem tętniczym – przegląd piśmiennictwa
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Hypertension is a serious health issue both in Poland and worldwide. It has been demonstrated that hypertension diagnosed in childhood persists in adulthood. Therefore, knowledge of the risk factors, prophylaxis and treatment of hypertension are crucial due to its serious medical and social consequences. Early identification of risk factors for hypertension allows to implement targeted preventive actions leading to the modification of habits connected with lifestyle, which in turn may lead to a reduction in the incidence of the disease or reduce its effects. The aim of the paper is to characterize the relationship between the occurrence of excessive body mass and hypertension in adults and in children and adolescents. Material and methods. A review of Polish and foreign literature mainly from the last 10 years. The following databases were searched: PubMed, EBSCO, Science Direct, Termedia, Polish Medical Bibliography.
PL
Nadciśnienie tętnicze stanowi poważny problem zdrowotny zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wykazano, że nadciśnienie tętnicze rozpoznane w dzieciństwie utrzymuje się również w okresie dorosłości. Dlatego znajomość czynników ryzyka, profilaktyka i leczenie nadciśnienia tętniczego jest niezwykle ważne ze względu na jego poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne. Wczesna identyfikacja czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego pozwala na wdrożenie ukierunkowanego działania prewencyjnego prowadzącego do modyfikacji nawyków związanych ze stylem życia, co w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia zachorowalności na tę chorobę lub ograniczenia jej skutków. Celem pracy jest charakterystyka zależności pomiędzy występowaniem nadmiernej masy ciała i nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych oraz w populacji wieku rozwojowego. Materiał i metoda. Dokonano przeglądu piśmiennictwa. Przeszukano następujące bazy danych: PubMed, EBSCO, Science Direct, Termedia, Polska Bibliografia Lekarska. krajowego i zagranicznego, głównie z ostatnich 10 lat.
Journal
Year
Issue
2
Pages
2019-2019
Physical description
Contributors
  • Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine, University of Rzeszow
  • Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine, University of Rzeszow
author
  • Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine, University of Rzeszow
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f118f32c-2dad-43e7-898c-3236ee35f58a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.