PL EN


2017 | 43 | 1 (163) | 5-28
Article title

NOWA, KRUCHA MAPA EUROPEJSKICH MIGRACJI

Authors
Content
Title variants
EN
FRAIL NEW MAP OF EUROPEAN MIGRATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia główne kierunki geograficzne strumieni migracyjnych w Europie na początku XXI wieku na tle trendów migracji w 2. połowie XX wieku, w okresie stawania się przez Europę jednym z głównych globalnych obszarów imigracji. Autor dowodzi, że podstawowym czynnikiem kształtującym te trendy były zmiany polityczne na kontynencie europejskim. Wskazuje również na małą stabilność obecnych kierunków migracji i ich silną „podatność” na zmienne relacje polityczne, a także sytuację demograficzną i ekonomiczną na świecie.
EN
The paper presents main geographic directions of migration flows in Europe in the beginnings of the 21st century as a consequence of migration trends in the second half of the 20th century, i.e. in the period when Europe has become one of major global magnets for immigrants. The author argues that those trends have been fundamentally influenced by subsequent political changes on the continent. He also points to a relatively low stability of the present directions of migratory flows and their “susceptibility” to variable political relations as well as demographic and economic situation in the world.
Contributors
  • Uczelnia Łazarskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f11a1161-86a7-4fa1-83ed-5c7961b2cb74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.