Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(20) | 51-62

Article title

Szczecin jako przestrzeń życia i rozwoju w świadomości jego aktywnych zawodowo mieszkańców w kontekście rekompozycji rynków pracy Pomorza Zachodniego

Content

Title variants

EN
Szczecin as a Living Space and an Area of Development as Perceived by its Economically Active Inhabitants in the Context of the Recomposition of the West Pomeranian Labour Market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W tekście zawarta jest analiza dynamiki podstawowych wskaźników zachodniopomorskiego rynku pracy na tle pozostałych województw. W takim kontekście zaprezentowana jest kondycja Szczecina jako miasta stanowiącego regionalne centrum społeczno-ekonomiczne. Rysem charakterystycznym jego oblicza, widzianego z perspektywy jakości procesów społecznych i gospodarczych obecnych w innych dużych aglomeracjach Polski, są znaczące dysproporcje kluczowych potencjałów rozwojowych związanych z jakością życia, kapitałem ludzkim, zapleczem instytucjonalnym i technicznym oraz infrastrukturalnym, atrakcyjnością inwestycyjną, sprawnością w pozyskiwaniu środków finansowych na realizowane inwestycje i przedsięwzięcia, jak również kulturą i wizerunkiem miasta. Zaprezentowane wyniki analizy stanowią ramy dla oglądu zagadnień związanych ze społecznym postrzeganiem stolicy Pomorza Zachodniego przez jej mieszkańców.
EN
The paper contains an analysis of the dynamics of the basic markers for the West Pomeranian labour market compared to other regions. This context allows for a presentation of the situation of Szczecin as a city which constitutes for a regional social and economic centre. Its distinctive trait, from the perspective of the quality of social and economic processes also present in other large agglomerations in Poland, is the signifcant disparity of the key potentials for development, related to: the quality of life, human capital, institutional and technical infrastructure, investment attractiveness, the effciency of acquiring the funds for investments and projects, as wells as culture and the image of the city. The results of the analysis presented in this paper provide a framework for the review of the issues related to the social perception of the capital of West Pomerania.

Year

Issue

Pages

51-62

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Anecka, M., Fihel, A. (2013). Selektywność emigracji i migracji powrotnych – o procesie „wypłukiwania”. Migration Review. CEEMR. Pobrano z: http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-1-no-1-december-2012/articles/selektywno-emigracji-i-migracji-powrotnych-polak-w-o-procesie-wyp (10.12.2013).
 • Baza Danych Lokalnych – www.bdl.stat.gov.pl (4.05.2016).
 • Białek, J., Dzierzgwa, R., Mackiewicz, M., Perzanowska-Przychodzka, E., Przybylska, L., Siłuszek, A., Sudak, S., Więckowska, E. (2011). Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Dulczewski, Z. (red.) (1971). Społeczeństwo Ziem Zachodnich. Studium porównawcze wyników badan socjologicznych w województwie zielonogórskim. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
 • Dulczewski, Z., Kwilecki, A. (red.) (1979). Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Kwilecki, A. (red.) (1970). Ziemie Zachodnie w polskiej literaturze socjologicznej. Wybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
 • Mastalerz, M. (2007). Raporty na temat wielkich miast Polski. Poznań. Warszawa: PwC Polska.
 • Mioduszewska, M. (2008). Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. CMR Working Papers. Formerly ISS Working Papers. Seria Prace Migracyjne, 39/94. Warszawa: Centre of Migration Research.
 • Orłowski, W. (2011). Raporty na temat wielkich miast Polski. Bydgoszcz. Warszawa: PwC Polska.
 • PUP Szczecin (2015). Rynek pracy w mieście Szczecinie w 2014. Szczecin: PUP Szczecin.
 • PUP Szczecin, Statystyka lokalnego rynku pracy – www.pupszczecin.pl (30.01.2017).
 • Terelak, A., Klepajczuk, B., Kołodziejczak, S. (2009). Poziom znajomości języków obcych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2011). Poziom kompetencji językowych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina w zakresie wybranych języków obcych oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012). Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2013). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz studentów szczecińskich uczelni wyższych stojących u progu wejścia na rynek pracy. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2016). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz wśród stojących u progu wejścia na rynek pracy studentów szczecińskich uczelni. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Znaniecki, F. (1990). Współczesne narody. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Znaniecki, F., Ziółkowski, J. (1984). Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f1207bb8-a9d3-410c-9874-fa58578f7639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.