PL EN


2013 | 14 | 2 | 129-138
Article title

ORDERING AND CLASSIFICATION OF THE SILESIAN VOIVODESHIP REGION WITH RESPECT TO A HEALTH CARE SYSTEM ACTIVITY

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The health care system in Poland or any other country should ensure an equal and unrestricted availability of the health service to its population. This idea, though being noble and harmonious with the country’s constitution, seems to differentiate small administrative regions of the Silesian voivodeship. Therefore the presented paper is an attempt to estimate and analyse conditions of the health care system activity in this region. Those regions were systematized based on a structure of health care system. Also, a homogeneous groups of regions were created. The analysis is based on the cluster analysis.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
129-138
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Department of Statistics and Econometrics Czestochowa University of Technology
References
  • Kautsch M., Whitfield M. (2001) Zdrowie i opieka zdrowotna – zagadnienia uniwersalne i przypadki szczególne, [w:] Kautsch M., Whitfield M., Klich J.(red.), „Zarzadzanie w opiece zdrowotnej” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Kolenda M. (2006) Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Kozierkiewicz A. (2000) Znaczenie wybranych wskaźników dla podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Część I, Zdrowie Publiczne 2000, suplement 1.
  • Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2006 r., Informacje i opracowania statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007.
  • Strzelecka A., Nieszporska S. (2009) Metody taksonomiczne w ocenie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, [w:] „Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce” red. Naukowa Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, str. 91-102.
  • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
  • Zeliaś A. (red.) (1991) Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
  • www.stat.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f126f6c0-9683-4be4-a4b3-3118f307172b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.