PL EN


2015 | 2 | 265-277
Article title

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MODELU ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
LABOUR MARKET ACTIVATION OF DISABLED IN A SUPPORTED EMPLOYMENT MODEL
Year
Issue
2
Pages
265-277
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
  • Barnes C., Mercer G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
  • Chłoń-Domińczak A., Poznańska D. (2007). Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Proponowane działania w Polsce. Budapeszt: Międzynarodowa Organizacja Pracy.
  • Hamond B., Haccou R. (2007). Zdobywanie i ewaluacja kompetencji społecznych. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
  • Parmenter T. (2011). Promowanie możliwości szkolenia i zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną – doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776).
  • Zaorska M. (2002). Głuchoniewidomi w Polsce, specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f134af69-4ff6-4ac0-a888-a2d3ea02507a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.