Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | IV | 173-178

Article title

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2013 r., IV KK 403/121

Authors

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

IV

Pages

173-178

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Dębski R. (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Warszawa 2013.
 • Kulesza W., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, [w:] Marek A. (red.), System prawa karnego, t. 10, Beck, Warszawa 2012..
 • Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga (ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe), Warszawa 1984.
 • Lachowski J., Odmiany umyślności, [w:] Marek A. (red.), System prawa karnego, t. 3, Beck, Warszawa 2013.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Mozgawa M. (red.), Komentarz do art. 212 k.k., LEX.
 • Rejman G., Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 8–31 k.k. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Surkont M., Zniesławienie i znieważenie w polskim prawie karnym, Gdańsk 1982.
 • Warylewski J. (red.), Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, Warszawa 2012.
 • Wyrok SN z dnia 12 września 1938 r., 3K 3152/37, Zb. O. 1939, poz. 29.
 • Zgoliński I., Zniesławienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f1371643-dca1-4c32-bbd5-e63b74bbddf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.