PL EN


Journal
2009 | 149 | 9-20
Article title

Biznes i zarządzanie w społeczeństwie o podwójnej moralności

Content
Title variants
EN
Business and Management in the Bi-Moral Society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Paper refers to the book by John Hendry, a British philosopher connected also to the US Notre Dame University, Between Enterprise and Ethics: Business and Management in a Bimoral Society. The author presents in a persuasive manner axiological context of business behavior characteristic for Western societies. What is stressed in the paper is that it is not a bi-morality but division between praxiological directives upgraded to the level of ethics, mainly utilitarian, and norms ethical sensu stricte. In relation to that it is claimed that contemporary manager should act as a politician and leader rather, than as a technician.
Contributors
 • Akademia Leona Koźminskiego, Centrum Etyki Biznesu, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa
References
 • Barry, N., 2000, Business Ethics, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana.
 • Bocheński, J. M., 1993, Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego, w: tegoż, Logika i filozofia, PWN, Warszawa, s. 162–186.
 • Bocheński, J. M., 1994, Podręcznik mądrości tego świata, Philed, Kraków.
 • Bunge, M., 1988, Ethics, Treatise on Basic Philosophy Vol.8, Reide1, Dordrecht.
 • Gasparski, W., 2004, Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, w: C. Banasiński,red., Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej, UOKIK, Warszawa, s.231–240.
 • Gasparski, W., 2007a, Utylitaryzm: doktryna etyczna czy prakseologiczna?, w: J. Filek & K. Sosenko, red., Poznać człowieka: Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Instytut Tischnera, Kraków, s. 173–188.
 • Gasparski, W., 2007b, Etyczna infrastruktura działalności gospodarczej, w: B. Klimczak & A. Lewicka-Strzałecka, red., Wydawnictwo PTE, Warszawa,s. 48–66.
 • Gasparski W. & T. Airaksinen, red., 2007, Praxiology and the Philosophy of Technology,Transaction, New Brunswick (USA) – London (UK).
 • Gasparski, W., 2008, Etyka zawodowa a zjawisko korupcji, w: Małopolska bez korupcji, Raport Instytutu Kościuszki, Kraków, s. 55–62.
 • Kaptein, M., 1998, Ethics Management: Auditing and Developing the Ethical Content of Organizations, Kluwer, Dordrecht.
 • Hendry, J., 2004, Between Enterprise and Ethics: Business and Management in a Bimoral Society, Oxford University Press, New York.
 • Jay, A., 1996, Machiavelli i zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Russell, B., 1954, Human Society in Ethics and Politics, George Allen & Unwin, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f137ca3e-a792-4b31-a030-83e203d409ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.