PL EN


2017 | 485 | 291-307
Article title

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jako źródło finansowania profilaktyki alkoholizmu

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienia aktualne i istotne, w kontekście publicznego finansowania profilaktyki uzależnień. Problematyka wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi stanowi istotne zadanie samorządowej administracji publicznej na płaszczyźnie społecznej. Działania te wymagają odpowiednich instrumentów finansowania, jak i odpowiedniego do potrzeb poziomu finansowania. Celem artykułu jest określenie roli opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jako podstawowego źródła finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ocena poziomu finansowania tych działań. W opracowaniu dokonano analizy opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jako dochodów samorządowych, wskazując na ich odmienne znaczenie w zależności od poziomu samorządu (gmina – miasto na prawach powiatu – województwo samorządowe). Analizie poddano także poziom wydatkowania środków, ze wskazaniem głównych kierunków tych wydatków w obszarze profilaktyki uzależnień.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f13a122a-5e16-4564-ac17-7ab1bc392ed0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.