PL EN


2012 | 13 | 1 | 131-137
Article title

Ocena przydatności wybranych metod WAP w analizie samodzielności finansowej gmin

Content
Title variants
EN
Usefulness of the selected MSA methods in the analysis of local government unit’s financial independence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W badaniu zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie samodzielności gmin miejsko-wiejskich w Polsce wschodniej dokonano oceny dwóch wybranych metod, tj. metody miary rozwoju Helwiga i bezwzorcowej metody agregacji zmiennych. Dobór metod wynika z założenia, że dają one możliwość wyrażenia licznego zbioru wskaźników charakteryzującyh poziom samodzielności finansowej za pomocą jednej zmiennej zagregowanej, co umożliwia uporządkowanie analizowanych obiektów. W opracowaniu pojęto próbę ustalenia, czy stosowane metody badania samodzielności finansowej różnicują wartości uzyskanych wyników oraz, czy istnieje uzasadnienie dla wyboru jednej z nich, jako zabezpieczającej wysoką jakość rozważań o badanym zjawisku.
EN
The purpose of this paper is to estimate level of local government unit’s financial independence in eastern Poland. For this purpose it was used multidimensional statistical analysis allowing to describe complex effect with help of one variable, so called value of synthetic variable (Hellwig’s method, additive aggregation function).
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
131-137
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
References
  • Hellwig Z., (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, nr 4.
  • Kukuła K., (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa, s.49, s.79.
  • Drwiłło A., Gliniecka J., (1997) Finanse gmin. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Chojna-Duch E., (2001) Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Wyd. Prawnicze Lexis Nexis sp. z o.o., Warszawa.
  • Oniszczuk J., (2002) Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Jastrzębska M., (2004). Analiza samodzielności finansowej i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1000-2003. „Finanse Komunalne” nr 5.
  • Roman P. (2000) Makroekonomiczne instrumenty planowania i analizy w zarządzaniu gospodarką lokalną. SGH Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f13be56b-8038-46c5-95da-f8c41e361c46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.