PL EN


2010 | 87 | 225-235
Article title

Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw Strategic Alliance as a Way of Enterprise Development

Title variants
EN
Strategic Alliance as a Way of Enterprise Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera zestawienie podstawowych czynników przy wyborze strategii aliansu wraz z niektórymi, ale zdaniem autorki, najważniejszymi powodami zawierania porozumień strategicznych. Ukazuje także różnice kulturowe państw Triady, które powinno brać się pod uwagę przy zawieraniu sojuszy strategicznych. Alians niesie z sobą rozmaite korzyści, ale także i zagrożenia, co autorka podkreśla w powyższym artykule.
EN
The article contains a list of basic factors taken into consideration while choosing the strategy of alliance together with, according to the author the most important, reasons of entering into strategic agreements. It also shows cultural differences of Triad countries which need to be taken into account while entering into strategic alliance. The alliance brings various profits as well as drawbacks which is also highlighted in the article.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • 1. Badaracco J.L. Jr., The knowledge link: How firms compete through strategic alliances, Harvard Business School Press, Boston 1991.
 • 2. Cieślicki M., Alianse strategiczne w przemyśle motoryzacyjnym, cz. 2, Przegląd Komunikacyjny nr 11/2000.
 • 3. Ciurla M., Gomes-Casseres B., The alliance revolution. The new shape of business rivalry, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1997.
 • 4. Garette B., Dussauge P., Strategie aliansów, Poltext, Warszawa 1996.
 • 5. Globalizacja - zagrożenia i szanse, Zarządzanie na Świecie nr 2/1998.
 • 6. Gomes-Casseres B., Alliances and risk: securing a place in the victory parade, Financial Times, May 9, 2000.
 • 7. Ouchi W.G., Theory Z., How american business can meet the japanese challenge, Mass, 1981.
 • 8. Hill Ch.W.L., International Business. Competing in the global marketplace, Irwin/McGraw-Hill, Boston 1997.
 • 9. Hopej M., Kultura a struktura organizacyjna. Przegląd organizacji, nr 4/1994.
 • 10. Gugler P., Les alliances strategiques transnationales, Editions Universitaires Friburg, 1991.
 • 11. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyd. UŁ, Łódź 2000.
 • 12. Lynch R., Corporate strategy, Financial Times Prentice Hall, Harlow 2000.
 • 13. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 • 14. Słownik Wyrazów Obcych, Wyd. Europa, pod red. naukową prof. Ireny Kamińskiej- Szmaj, 2001.
 • 15. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f13e8cad-f2ca-4f7b-8aa7-40700df36fd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.