PL EN


2012 | 2(80) | 62-69
Article title

Oznaczenie położenia granic ewidencyjnych w sąsiedztwie rzek dla celów podatkowych

Content
Title variants
EN
Designation of cadastral boundaries position in the vicinity of rivers for tax purposes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach coraz bardziej aktualne stają się kwestie dotyczące granic nieruchomości. Ma to związek z rosnącą społeczną świadomością własności, w wyniku której istotny staje się wyznaczany granicami zasięg praw do nieruchomości. Ma to znaczenie także ze względu na różnego rodzaju opłaty związane z nieruchomościami, które wynikają z parametrów działek. Wskazanie położenia granic najczęściej nie sprawia wykonawcom geodezyjnym kłopotów. W przypadku jednak, gdy działka położona jest w sąsiedztwie wody płynącej wyznaczenie granic staje się utrudnione i wymaga zastosowania algorytmów postępowania wynikających z prawa wodnego. W trakcie ich realizacji ważne są: poprawna interpretacja dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz umiejętność połączenia wiedzy na pograniczu geodezji i hydrologii.
EN
In the recent years issues relating to the property borders have become increasingly topical. This is related to the growing public awareness of property whereby boundaries-determined range of property rights becomes an essential issue. This is important also because of the variety of charges related to property resulting from plots. Indication of borders position usually causes no trouble for surveying contractors. If, however, when the parcel is located in the vicinity of flowing water demarcation becomes difficult and requires the use of algorithms proceeding arising out of the water rights. During their implementation these are important: the correct interpretation of geodetic and legal documentation and the ability to combine knowledge bordering geodesy and hydrology.
Year
Issue
Pages
62-69
Physical description
Dates
published
2012-06-30
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Geomatyki
author
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Geomatyki
References
 • Bieda A.: Weryfikacja granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek w aspekcie aktualizacji katastru, rozprawa doktorska AGH, Kraków 2011, praca niepublikowana.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Skawina.
 • Herodot: Dzieje, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 1954.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M. P. 2011 nr 95 poz. 969).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku (M. P. 2011 nr 95 poz. 970).
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. 2011 nr 95 poz. 961).
 • Uchwała nr XIII/157/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
 • Ustawa z 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004, poz. 2603, z póz. zm.).
 • Ustawa z 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121 z 2006, poz. 844, z póz. zm.).
 • Ustawa z dn. 30. 10. 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 z 2002, poz.1682, z póz. zm.).
 • Ustawa z 15. 11. 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. Nr 136 z 2006, poz. 969, z póz. zm.).
 • Ustawa z 18 lipca 2001 roku – prawo wodne (Dz. U. Nr 115 z 2001, poz. 1229, z póz. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f14a427c-635e-4251-9950-9db0534f103a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.