PL EN


2018 | 61(4) Architektura | 119-129
Article title

Rozwiązania architektoniczne i materiałowo-konstrukcyjne w budynkach mieszkalnych wybranych gospodarstw ekologicznych województwa mazowieckiego

Content
Title variants
EN
Architectural and Material-construction Solutions in Residential Buildings of Selected Ecological Farms in the Mazovia Voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono badania przeprowadzone w 2017 r. w wybranych gospodarstwach ekologicznych południowo-wschodniego Mazowsza. Obiektem badań były budynki mieszkalne zlokalizowane w gospodarstwach. Przeanalizowano ich rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne i architektoniczne oraz przedstawiono wnioski dotyczące powiązania gospodarstwa ekologicznego z domem znajdującym się w tym gospodarstwie.
EN
The article discusses the research carried out in 2017 in selected ecological farms of south-eastern Mazovia. The object of research was residential buildings located on farms. Their construction, material and architectural solutions were analyzed and conclusions regarding the connection of the organic farm with the house located on the farm were presented.
Year
Pages
119-129
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Brzyski P. (2016), Budownictwo z wykorzystaniem kompozytu wapienno-konopnego – charakterystyka materiału, „Przegląd Budowlany”, R. 87, nr 1.
 • Janiak M. (1999a), Budownictwo ekologiczne z cegły ceramicznej [cz. 1], „Ceramika Budowlana i Silikaty”, R. 41, nr 1.
 • Janiak M. (1999b), Budownictwo ekologiczne z cegły ceramicznej [cz. 2], „Ceramika Budowlana i Silikaty”, R. 41, nr 2.
 • Kamieniarz M. (2014), Budownictwo z gliny w aspekcie energooszczędności i ochrony środowiska, „Materiały Budowlane”, nr 11.
 • Kelm T. (1996), Architektura ziemi. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Murator, Warszawa.
 • Kupiec-Hyła D. (2008), Bliżej natury – zrównoważone budownictwo mieszkaniowe z gliny niepalonej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, z. 47(252).
 • Kupiec-Hyła D. (2009), Budownictwo z gliny szansą na ekorozwój, „Warstwy, Dachy i Ściany”, nr 2.
 • Mikoś J. (2002), Budownictwo ekologiczne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Pawlikowski M. (1955), Nowoczesne budownictwo z gliny, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Racięcki Z. (1950), Budownictwo z gliny, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa.
 • Stachowicz A., Gintowt J., Wojdyło-Wróbel J. (1993), Glina – niedoceniany materiał budowlany, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo, Bielsko-Biała.
 • Sawicki J. (2009), Silikaty w budownictwie, „Izolacje”, R.14, nr 1.
 • Stachowicz A., Kram D., Rawski A. (1993), Drewno – materiał ekologiczny z surowca odnawialnego i jego wykorzystanie w budownictwie, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo, Bielsko-Biała.
 • Żurakowska M. (2006), Budownictwo z gliny surowej, „Recykling”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f15f2862-ca6a-42b7-ad1f-eeb378916fab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.