PL EN


2013 | 35 | 4-24
Article title

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Content
Title variants
EN
Holistic aspects of ICT conditions in intelligent organization
Conference
35
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zapotrzebowanie na technologie teleinformatyczne wspomagające procesy biznesowe w organizacji inteligentnej będzie w dalszym ciągu wzrastało, bowiem organizacje te – z istoty działań gospodarczych – są zainteresowane optymalnym wykorzystywaniem swoich zasobów dla osiągnięcia maksymalnych korzyści z zainwestowanego kapitału. Bogata aktualnie oferta na polskim rynku rozwiązań ICT pozwala każdemu dobrać je w zależności od potrzeb biznesowych i zasobności finansowej, a informatyczne wspomaganie całych łańcuchów dostaw staje się już nie tylko wyzwaniem konkurującego rynku, ale wręcz koniecznością sprostania coraz wyższym wymaganiom klientów w efektywnej ich obsłudze. Przy porównywalnych technologiach produkcyjnych i informacyjnych źródeł przewagi konkurencyjnej należy szukać w sprawnie zaprojektowanych i efektywnych procesach biznesowych organizacji inteligentnych rozpatrywanych w ujęciu holistycznym, co nabiera szczególnego znaczenia przy rosnących wymaganiach mechanizmów rynkowych doby gospodarki opartej na wiedzy. Kreatywne organizacje inteligentne zdobywają przewagę konkurencyjną w społeczeństwie informacyjnym poprzez inwestowanie w zasoby niematerialne, tj. w wiedzę i kapitał intelektualny wspomagane zaawansowanymi rozwiązania- mi ICT. W nowocześnie funkcjonujących organizacjach gra biznesowa toczy się w przestrzeni wyznaczanej przez wektory globalizacji, wirtualizacji oraz zarządzanie wiedzą na poziomie zarządzania logistycznego wspomaganego przez ICT. Pod wpływem dynamicznego rozwoju ICT konieczne staje się modyfikowanie dotychczasowych procesów i rekonfigurowanie modeli biznesu w całych łańcuchach dostaw jako wyróżnika nowocześnie działających organizacji inteligentnych opartych na wiedzy.
EN
Organizations are changing, or are capable of changing profoundly in the information society. Intelligent organizations are the abilities: to adapt to changing situations, to influence and shape their environment if necessary, to find a new milieu or reconfigure the business processes. Increasing requirements for extended enterprises have stimulated the integration of knowledge management function into ERP systems for knowledge asset management. This paper discusses how to deploy ERP concurrently in the framework of enterprise information systems.
Keywords
Year
Issue
35
Pages
4-24
Physical description
Contributors
 • Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
References
 • Adamczewski P., Systemy ERP-BI w rozwoju organizacji inteligentnej [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Zeszyty Naukowe nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Adamczewski P., E-logistyka jako czynnik rozwoju organizacji inteligentnych w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 40, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Adamczewski P., E-business Applications in Polish SME-sector – Condition and Development, Studia Informatica No 2B (97), Vol. 32, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 • Adamczewski P., Gospodarka oparta na wiedzy jako determinanta dla polskich
 • przedsiębiorstw [w:] Nauka dla gospodarki, red. C.F. Hales, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego „Nauka dla gospodarki” nr 1/2010, Rzeszów 2010.
 • Adamczewski P., Rozwinięte systemy klasy ERP w inżynierii wiedzy [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, red. J. Gołuchowski, B. Filipczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Adamczewski P., Evolution in ERP – Expanding Functionality by BI-modules in Knowledge-based Management Systems [w:] Information Management ICIM, ed. B. Kubiak, Gdańsk University Press, Gdańsk 2009.
 • Adamczewski P., ICT in Enterprise Architecture of e-Companies in Light of Studies on the Sector of SME in Wielkopolska. AITM’08. Research Papers, No. 35, Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2008.
 • Becerra-Fernandez I., Gonzalez A., Sabherwal R., Knowledge Management: Challenges, Solutions and Technologies, Upper Saddle River, Pearson-Prentice Hall, New York 2004.
 • Bratianu C., Vasilache S., Jianu I., In Search of Intelligent Organizations, Management & Marketing Economics Publishing House, Vol. 1(4), London 2006.
 • Choo C.W., Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning the Environment, ASIS&T Monograph Series, London 2002.
 • Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji intelektualnej [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 • Henderson J., Venkatramana N., Strategic alignment: A Model for Organizational Transformation via Information Technology, MIT, Cambridge 1990.
 • http://mfiles.pl/pl/index.php/organizacja_inteligentna.
 • Koronios A., Yeoh W., Critical Success Factors for Business Intelligence Systems, „Journal of Computer Information Systems”, Spring 2010.
 • Magnier-Watanabe R., Senoo D., The Effect of Institutional Pressures on Knowledge Management and the Resulting Innovation, „International Journal of Intelligent Enterprise”, Vol. 1, Issue 2, 2009.
 • Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Duczkowska-Piasecka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Orzechowski R., Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Quinn J.B., Intelligent Enterprise, Free Press, New York 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f170d048-150e-47fe-ae6e-1683f24eebc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.