PL EN


2014 | 3(12) | 106-119 (14)
Article title

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO GABINETÓW Z UDZIAŁEM SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Content
Title variants
EN
INTERIOR SECURITY POLICY OF THE DEMOCRATIC LEFT ALLIANCE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The Democratic Left Alliance implemented an ambitious interior security policy in fighting with corruption and administrative modernization. This programme was only in part of a left-wing nature, but it was also the result of current needs. This program was controlled by journalists, who at times exaggerated its errors and failure.
Year
Issue
Pages
106-119 (14)
Physical description
Contributors
 • Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Ko-pernika w Toruniu, ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń, e-mail: sprengel@umk.pl
References
 • Cielecki T., 2007, Koordynacja systemu zapobiegania przestępczości przez samorządy lokalne [w:] Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, red. A. Szymaniak, Poznań.
 • Cimoszewicz W., Werner A., 2012, Nieoficjalnie, Konstancin.
 • Dudek A., 2013, Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków.
 • Kalisz R., 2005, Testament ministra, „Policja 997”, nr 7.
 • Kalisz R., Kotowski K., 2012, Z prawa na lewo. Osobisty alfabet Kalisza, Warszawa.
 • Karapyta M., 2010, Zadania wojewody w kształtowaniu bezpieczeństwa w województwie [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rze-czypospolitej Polskiej, red. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów.
 • Krasowski R., 2014, Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD, Warszawa.
 • Latkowski S., Pytlakowski P., 2012, Biuro tajnych spraw. Kulisy Centralnego Biura Śledczego, Warszawa.
 • Leszczyński T.Z., 2010, Diagnoza podstawą procesu planowania strategicznego w ob-szarze bezpieczeństwa publicznego [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów.
 • Nowakowski Z., Protasowicki I., Rajchel J., Szafran H., 2012, Rola premierów RP w polityce bezpieczeństwa państwa po 1989 roku, Warszawa.
 • Rydlewski G., 2010, Lewica w rządach i rządzeniu w IIII RP [w:] Lewica w praktyce rządzenia, red. D. Waniek, Toruń.
 • Sadecki J., 2009, Trzynastu. Premierzy wolnej Polski, Kraków.
 • Sarnecki P., 1999, Właściwość organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa publicznego w nowej strukturze lokalnej władz publicznych [w:] Zapobieganie przestęp-czości w społecznościach lokalnych, red. J. Czapska, W. Krupiarz, Warszawa.
 • Wiatr J., 1998, Nie zmarnowaliśmy tych lat. Sejm, Rząd, lewica (1993–1997), Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f174451e-13ed-45df-aad8-1801955b7cfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.