PL EN


2011 | LXXXIV (84) | 39-52
Article title

Czy podatek od wartości nieruchomości jest szansą na zwiększenie dochodów samorządu terytorialnego?

Content
Title variants
EN
Is the property value tax an opportunity to increase the income of local government?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The property value tax has been suggested to introduce in Poland for a long time. However, according to different reasons, reform of the taxation of real estate was not introduced till now. In this article the defects of current property tax structure will be shown. What is more, areas that need reforms will also be pointed out. The benefits of tax in a form of ad valorem will be shown. The introduction of new tax would be an advantage for local government and would also strengthen its position in the state.
Year
Volume
Pages
39-52
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Łódzki
References
 • Akty prawne
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j., Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j., Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, t.j., Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, ze zm.
 • Opracowania
 • Cavalcanti C., Li-Swift Z., Why should we worry about tax expenditures?, Economic Policy, January 2003.
 • Etel L., Czy warto w Polsce wprowadzać podatek katastralny?, Nieruchomości 2004/11.
 • Etel L., 20 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – kilka refleksji, Prz. Pod. 2011/4.
 • Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w świetle proponowanych zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o lasach, w: Pomorska A. (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • Fedorowski W., Ewidencja gruntów, PPWK, Warszawa 1974.
 • Hines Jr. J. R., Thaler R. H., The Flypaper Effect, The Journal of Economic Perspectives 1995/4.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa 2001.
 • Norman E., McLure Jr. Ch. E., Tax Policy in Sweden, w: Freeman R. B., The Welfare State in Transition: Reforming the Swedish Mode, University of Chicago Press, January 1997.
 • Nowecki G., Reforma systemu ewidencjonowania nieruchomości w Polsce. Kataster fiskalny, cz. II, Prz. Pod. 1996/6.
 • Nykiel W., Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Wyd. UŁ, Łódź 1993.
 • Pietraszko I., Czy powinniśmy się obawiać podatku od wartości nieruchomości?, Sam. Ter. 2003/12.
 • Popławski M., Podatek katastralny w odbiorze opinii publicznej, w: Etel L. (red.), Rola katastru fiskalnego w systemie opodatkowania nieruchomości, Białystok 2001.
 • Ruśkowski E. (red.), Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich, Białystok 1997.
 • Swianiewicz P., Podatki lokalne w systemie finansowania zadań samorządów, Sam. Ter. 2002/12.
 • Swianiewicz P., Postulaty do nowej ustawy o dochodach samorządu. Naprawa finansów publicznych, Wspólnota 2002/1.
 • Weber M., Decyduje wartość, Wspólnota 2001/1.
 • Wołowiec T., Kierunki reform systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, Sam. Ter. 2005/9.
 • Strony internetowe
 • Etel L., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości, Raport nr 155, dostępne: www.biurose.sejm.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f17cff5b-6bb7-4281-9b2b-46dc5c8fc2d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.