PL EN


2013 | 81 | 204-210
Article title

Sens i celowość ofiary z siebie. Utajony dyskurs "Donniego Darko".

Title variants
EN
The meaning and purpose of self-sacrifice. The latent discourse of 'Donnie Darko'.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest próbą religijnego odczytania filmu "Donnie Darko" (reż. Richard Kelly, 2001) – debiutanckiej produkcji coraz częściej zaliczanej do kanonu tzw. dzieł kultowych. Autor przedstawia narracyjne zawiłości filmu, stara się zrekonstruować jego podskórny dyskurs i tropi sygnały pozwalające interpretować tytułowego bohatera jako figurę Chrystusa. W przyjętym ujęciu "Donnie Darko" jawi się jako postać o rysach chrystologicznych, która decyduje się na podróż w czasie, by odwrócić bieg wypadków nieuchronnie zmierzających do zapowiedzianego mu rychłego końca świata. Jednocześnie Nadgrodkiewicz zwraca uwagę, że rekonstruowany dyskurs utajony nie stoi w opozycji do filmowego dyskursu powierzchniowego, ale razem z nim tworzy koherentną, acz przewrotną konstrukcję, w której warstwa przekazów oficjalnych odnosi się do mrocznej strony wydarzeń i tragicznych losów bohatera, zaś warstwa podskórna pozwala na konstatacje dotyczące sensu i celowości ofiary, jaką nastoletni Donnie ponosi dla dobra swoich bliskich.
EN
The text is an attempt at religious interpretation of the film 'Donnie Darko' (dir. Richard Kelly, 2001) – a production debut, that is now increasingly included in the canon of so called cult movies. The author describes the intricacies of the narrative of the film, and tries to reconstruct its subcutaneous discourse and tracks the signals needed to interpret the title character as a figure of Christ. In this approach 'Donnie Darko' appears to be a character with Christ like characteristics, that travels in time in order to change the order of events, that will otherwise lead to the foretold end of the world. At the same time Nadgrodkiewicz notes that the reconstructed latent discourse does not stand in opposition to the film’s main discourse. Rather together they form a coherent, albeit a perverse structure in which layers of official communications refers to the dark side of the events and the tragic fate of the hero, and the subcutaneous layer allows the assertions about the meaning and purpose of sacrifice that teenage Donnie bears for the sake of his loved ones.
Keywords
Year
Issue
81
Pages
204-210
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
References
  • Hibbs, Thomas. Donnie and the Bunnyman. http://www.christianitytoday.com/bc/2005/005/5.25.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f17f4629-5fc8-4581-935a-7ae5809c1c99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.