PL EN


2013 | 15 | 171-184
Article title

Handel, zaopatrzenie oraz rzemiosło i usługi w Zielonej Górze w latach 80. XX wieku

Authors
Title variants
EN
TRADE, SUPPLIES, CRAFTS AND SERVICES IN ZIELONA GÓRA IN THE 1980'S
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę zaopatrzenia handlu rzemiosła i usług na terenie miasta Zielona Góra w ostatniej dekadzie PRL. Opisana została infrastruktura samych placówek, jak i asortyment przez nie oferowany. Scharakteryzowano lokalizację oraz zaopatrzenie sklepów: mięsnych, piekarni, wielobranżowych, kiosków „Ruchu”, sklepów z zabawkami, a także targowiska miejskiego. Poruszone zostały również kwestie związane z dostępem do artykułów w poszczególnych okresach, dniach miesiąca, a nawet porach dnia. Opisany został również stan rzemiosła i usług, z koncentracja na sklepach specjalistycznych oraz rzadkich zawodach. Osobno wyodrębniono stan handlu i zaopatrzenia w mieście w 1989, czyli w okresie transformacji ustrojowej. Powyższy przyczynek bazuje głównie na niepublikowanych dotychczas informacjach archiwalnych.
EN
This article raises the subject of the supply of trade, crafts and services at the terrain of the city of Zielona Góra in the last decade of the Polish People’s Republic. It describes the infrastructure of the establishments and outlets a well as the assortment that they offered. The location and the supply of the butcher’s stores, bakeries, general goods stores, “Ruch” kiosks, toy stores and the city’s marketplace were characterized. The matters related to article accessibility in particular periods, days of the month and even times of day were presented. The state of crafts and services was also described, with the emphasis on specialized stores and rare professions. The state of the trade and supplies in 1989, at the time of the system changes, has been particularly distinguished. The above-mentioned article is based on archive information that has never been published before.
Keywords
Year
Volume
15
Pages
171-184
Physical description
artykuł
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f17fa193-9a44-4546-aa56-5c88bf48ace6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.