PL EN


2015 | XVII/1 | 153-159
Article title

RECEPCJA TWÓRCZOŚCI PIOTRA WIAZIEMSKIEGO W POLSCE

Content
Title variants
EN
RECEPTION OF THE PETER VYAZEMSKY’S WORKS IN POLISH LITERATURE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author presents and comments polish critic literature concerning works of Peter Vyazemsky. Peter Vyazemsky was a poet, literary critic, publicist, letter writer appreciated for his talent, liberal views. Pushkin’s friend became familiar with polish language, literature and culture thanks to his stay in Poland. Vyazemsky lived in our country for three years (1818–1821), he worked as a civil servant in Novosilcev’s chancellery in Warsaw. The poet had many polish friends such as Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Krasicki. The stay in Poland formed Vyazemsky’s liberal views which he expressed in many of his works.
Year
Volume
Pages
153-159
Physical description
Dates
published
2015-06-01
Contributors
 • Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Brückner A., 1922, Historia literatury rosyjskiej, t. II 1825–1914, Lwów–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 67–69.
 • Czernobajew W., 1936, Ignacy Krasicki w literaturze rosyjskiej, Pamiętnik Literacki, t. 33, nr 1/4, 41–62.
 • Fiszman S., 1962, Piotr Wiaziemski w Warszawie // Archiwalia Mickiewiczowskie, 44–62.
 • Galon-Kurkowa K., 1980, „Na wyżynach wolności…” (Z problematyki pobytu Piotra Wiaziemskiego w Krakowie), Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria, t. 6, 27–49.
 • Galon-Kurkowa K., 1981, Piotr Wiaziemski a tradycja kościuszkowska, Slavia Orientalis, nr 3, 263–280.
 • Galon-Kurkowa K., 1990, Лирическое „я” в поэзии П.А. Вяземского 1808–1826 гг., Przegląd Rusycystyczny, z. 1–4, 15–23.
 • Galon-Kurkowa K., 1991, Piotra Wiaziemskiego odkrywanie „ja” // Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich, Zielona Góra: Wyawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, 45–55.
 • Galon-Kurkowa K., 1991, Samoświadomość poety sztambuchowego (Piotr Wiaziemski), Przegląd Rusycystyczny, z. 1–2, 5–17.
 • Galon-Kurkowa K., 1992, Sacra publica w liryce Piotra Wiaziemskiego, Slavica Wratislaviensia LXXIV, 9–29.
 • Galon-Kurkowa K., 1994, Kobieta w świecie poetyckim Piotra Wiaziemskiego, Opuscula Polonica et Russica, z. II, 51–63.
 • Galon-Kurkowa K., 1994, Twórczość poetycka Piotra Wiaziemskiego w rusycystyce polskiej, Slavica Wratislaviensia LXXXVII, 57–73.
 • Galon-Kurkowa K., 1996, Długi zmierzch. Psychobiografia liryczna Piotra Wiaziemskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Historia literatury rosyjskiej, 1976, red. Jakóbiec M., t. I, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 488–490, 493–494.
 • Kępiński A., 1980, Maleńka Szwajcaria i maleńka Moskwa czyli Rzeczpospolita Krakowska oczyma księcia Wiaziemskiego, Magazyn Kulturalny, nr 2, 6–13.
 • Kępiński A., 1982, Piotr Wiaziemski o polskiej chorobie. Ze studiów nad stereotypem polskim w literaturze rosyjskiej XIX w., Rocznik Komisji Historycznoliterackiej, XIX, 125–137.
 • Kucharska E., 1967, Piotr Wiaziemski a kwestia polska, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia rosyjska V, 35–58, 50–53.
 • Kutanow N., 1932, Декабрист без декабря // Декабристы и их время, Москва: Издатель Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльных поселенцев, 201–290.
 • Lednicki W., 1935, Mickiewicz w korespondencji ks. P.A. Wiaziemskiego z A.I. Turgieniewem w l.l. 1838–1844 // Przyjaciele Moskale, Kraków: Wydano przez skł. gł. Gebethner i Wolff, 345–351.
 • Lednicki W., 1935, Przedmowa // Przyjaciele Moskale, ibidem, 7–19.
 • Lednicki W., 1935, Przyjaciele Moskale w albumie i zbiorze autografów M. Szymanowskiej // Przyjaciele Moskale, ibidem, 263–278.
 • Lis-Czapiga A., 2009, Problem istnienia jednostki w liryce Piotra Wiaziemskiego // Świat Słowian w języku i kulturze X. Literaturoznawstwo, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 44–50.
 • Lis-Czapiga A., 2011, Barwa w poezji plejady Tiutczewowskiej (na przykładzie twórczości Fiodora Tiutczewa i Piotra Wiaziemskiego) // Barwa w języku literaturze i kulturze II, Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, 127–138.
 • Lis-Czapiga A., 2013, Szkoła tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX w., Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Literatura rosyjska w zarysie, 1975, red. Barański Z., Semczuk A., Warszawa: Wydawnictwo PWN, 205, 213–215.
 • Łużny R., 1980, Księcia biskupa warmińskiego sława literacka wśród Słowian wschodnich, Slavia Orientalis, 319–327.
 • Łużny R., 1985, Księcia Piotra Wiaziemskiego romans z Polską i rewolucją // Z notatników i listów księcia Piotra Wiaziemskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 5–17.
 • Mucha B., 2002, Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (wyd. II), 215–216.
 • Prus K., 1997, Sacrum w liryce szkoły Tiutczewa. Fiodor Tiutczew, Piotr Wiaziemski // Sacrum w literaturach słowiańskich, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 177–189.
 • Sadzińska E., 2011, Wielofunkcyjność motta w utworach Piotra Wiaziemskiego // Motta w twórczości romantyków rosyjskich. Ich rola w dialogu idei i poetyk, Łódź, 105–121, http://dspace.uni.lodz. pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1520/SADZINSKAmotta.pdf?sequence=1 [10.01.2014].
 • Sokołowska J., 2011, Piotr Wiaziemski (1792–1878). W kręgu spraw polskich, Studia Wschodniosłowiańskie, t. XI, 353–366.
 • Spasowicz W., 1892, Książę P.A. Wiaziemski, jego polskie znajomości i stosunki // W. Spasowicz, Pisma, t. VI, Petersburg: Wydawnictwo księgarnia Br. Rymowicz.
 • Toczyńska-Pęksa A., 2013, Образ старости в поздней лирике П.А. Вяземского, // Русистика и современность V, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzerzowskiego, 74–80.
 • Toczyńska-Pęksa A., 2014, Лирика П.А. Вяземского 50-,60-,70-х годов века в контексте традиции романтизма, // Русская литература конца XIX–XXI века: Диалог с традицией, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 35–59.
 • Zdziechowski M., 1897, Byron i jego wiek. Studia porównawczo-literackie, t. II Czechy. Rosja. Polska. Kraków: Akademia Umiejętności, 213.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1886daa-9bab-45b9-ac43-3b65b1d38dc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.