PL EN


2016 | 3(97) | 49-54
Article title

Uwarunkowania inwestycji w poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe

Authors
Content
Title variants
EN
Conditions of Investing in Industrial Heritage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem była identyfikacja uwarunkowań inwestycyjnych w obszarze zagospodarowania poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych. Uzyskane wyniki zaprezentowano w postaci analizy SWOT, uwzględniającej najważniejsze czynniki wpływające na inwestycje w zabytki techniki. Rezultaty badań umożliwiły diagnozę polskich uwarunkowań inwestycji w badanym obszarze oraz na wskazanie kierunków zmian, które powinny nastąpić w przestrzeni legislacyjnej i społecznej, by skuteczniej chronić dziedzictwo przemysłowe.
EN
The paper presents the research results on the identification of the conditions of investing in industrial heritage. The results of the research are presented in the form of the SWOT analysis which includes the most important factors influencing industrial heritage investments. The conducted research gives an opportunity to diagnose the conditions of investing in industrial heritage in Poland. It also forms the basis for changes in legislation and social fields, to make heritage preservation more effective.
Year
Issue
Pages
49-54
Physical description
Dates
published
2016-09-01
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, B. Szmygin (red.), Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009.
 • Affelt W. J., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. W nurcie rozwoju zrównoważonego (cz.1), „Ochrona Zabytków”, 2008, nr 4.
 • Affelt W. J., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. W stronę dziedzictwa zrównoważonego (cz.2), „Ochrona Zabytków”, 2009, nr 1.
 • Belniak S., Rewitalizacja nieruchomości w odnowie miast. Wydawnictwo UniwersytetuEkonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Hamberg-Federowicz A., Zabytki. Przewodnik dla właścicieli, użytkowników i pasjonatów zabytków oraz pracowników samorządu terytorialnego. Biuro Dokumentacji Zabytków, Szczecin 2012.
 • Kowalski W., Gwoździewicz P., Zabytek techniki, /W:/ Leksykon prawa ochrony zabytków, K. Zeidler (red.), CH Beck, Warszawa 2010.
 • Orłowski B.: Kilka (gorzkich?) uwag praktycznych (?) na marginesie sesji /W:/ Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego. Industrial Heritage Revitalization, J. Kołodziej (red.), Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2011.
 • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Urząd Mieszkalnictwa I Rozwoju Miast, Warszawa 2003.
 • REVIT: A Review of the Conservation of Industrial Heritage Assets on Brownfield Sites, Torfaen County Borough Council, Wales 2004.
 • Tereny zdegradowane. Podręcznik. Interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne poświęcone zagadnieniu regeneracji terenów zdegradowanych. Projekt pilotażowy Leonardo da Vinci 2006. [dostęp 5.08.2016] .
 • Wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych wraz z koncepcją rozbudowy narzędzi informatycznych oraz prognozą jego oddziaływania na środowisko. IETU/GIG, Katowice 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1893727-47ab-4973-a697-ec39a7a470cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.