Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 160-164

Article title

Piotr Cugowski, Myśl polityczna Jędrzeja Giertycha, Wydawnictwo My Book, Szczecin 2012

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

160-164

Physical description

Contributors

  • Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań

References

  • Biblioteka Zakładu Narodo¬wego im. Ossolińskich we Wrocławiu, K. Hrabyk, Po drugiej stronie barykady. Spowiedź z klęski. Lata 1902–1953. Wspomnienia i dzienniki, t. IV, sygn. 15352/II, mf 6061, k. 53.
  • Giertych J., Curriculum Vita, oprac. i przed. M. Andrzej¬czak, Krzeszowice 2011.
  • Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec fa¬szyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989.
  • Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.
  • O’Driscoll B., Zmów zdrowaśkę. Historia Marii i Jędrzeja Giertychów, Radom 2007.
  • Piesiewicz P., Myśl ideowo-polityczna Jędrzeja Giertycha, Warszawa 1985.
  • Terej J.J., Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnow¬szymi Narodowej Demokracji, Warszawa 1971.
  • Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonali-stycznej, Wrocław 1980.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f19c6225-40cd-460a-9146-f853c27a4ba0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.