PL EN


2016 | 22 | 114-138
Article title

„WSZYSTKOIZM” KSZTAŁCENIA POD SZYLDEM MEDIÓW SZTUKI

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
22
Pages
114-138
Physical description
Dates
published
2016-12-05
References
 • 1 Margaret Morse, Sztuka w cyberprzestrzeni, „Magazyn Sztuki”, nr 2–3/1993, s. 316.
 • 2 P. Zawojski. Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015.
 • 3 Była to ustawa „wolnościowa”, którą w gruncie rzeczy można nazwać ustawą środowiskową, niemal całkowicie przekazywała ona bowiem kwestie zarządzania szkolnictwem wyższym środowisku akademickiemu. Jej treść doskonale oddaje atmosferę politycznego przełomu oraz związanych z nim ogromnych nadziei środowiska akademickiego na odzyskanie szkolnictwa wyższego (Dominik Antonowicz, Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015).
 • 4 Intermedia – kierunek studiów, [online:] http://www.kierunki.net/artystyczne/ [dostęp: 15.01.2017].
 • 5 Don Forresta, Alain Mergier, Bernhard Serexe, Ewolucja interfejsu. Między sztuką a technologią, tłum. Ola i Wojciech Kubińscy, „Magazyn Sztuki”, nr 13–14 (1–2)/1997, s. 110 (tekst na zlecenie Rady Europy).
 • 6 Percepcja konceptualnokontemplacyjna to utrwalony historycznie kontakt z dziełem sztuki polegający na kontemplacyjnym przeżyciu oraz interpretacji jego formy w dyspozytywie proscenicznym. Percepcja operacyjna odnosi się do artefaktów interaktywnych, kontakt z dziełem ma charakter dialogiczny, a percypujący podmiot przekształca strukturę dzieła zaproponowaną przez autora w dyspozytywie instalacyjnym nieproscenicznym.
 • 7 A. Porczak, Ciało jako switch, „Kultura Współczesna”, nr 1–2/2000 (Estetyka (im) materii), s. 180.
 • 8 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Oficyna Naukowa „Terminus”, Warszawa 1998.
 • 9 R. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia, Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 7.
 • 10 „Wszystkoizm” – tendencja do robienia wszystkiego, w tym kontekście kształcenie w ramach kierunku unikające wspólnych dla jednostki celów i strategii. „Wszystkoizm” – pot. „dążenie do zdobycia wiedzy o wszystkim”: http://sjp.pwn.pl/sjp/wszystkoizm;2538294 [dostęp: 15.01.2017].
 • 11 R. Kluszczyński, Interaktywne media sztuki, red. A. Porczak, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2009.
 • 12 Z. Bauman w Socjologii pisze: […] odbiorcy przeciętni, pozbawieni specyficznego wykształcenia, nie są w stanie zbadać wiarygodności informacji, którym mogą tylko zawierzyć, ufni w mądrość i prawdomówność osób oraz organizacji (kościołów, uniwersytetów, centrów badawczych) dostarczających wiadomości wraz z gwarancją ich rzetelności. Oba […] rodzaje legitymizacji – tradycjonalna i charyzmatyczna – mają jedną cechę wspólną: domagają się, aby ludzie wyrzekali się prawa do własnych wyborów i przekazywali je innym jednostkowym bądź zbiorowym podmiotem Wyrzeczenie to nader często łączy się ze zrzuceniem z siebie odpowiedzialności. Cytat z: Współczesne pytania wokół relacji „mistrz-uczeń”, http://gazeta.us.edu.pl/node/194851 [dostęp: 15.01.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1a3a2c7-ee00-4af9-994b-6138548bbd5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.