PL EN


2016 | 4 | 165-174
Article title

Reportaż na Pomorzu. Rekonesans

Content
Title variants
EN
Reportage in Pomerania. Reconnaissance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Szczecin – a town of many identities, the capital of West Pomerania, an urban agglomeration situated about 100 km away from Berlin on one hand and on the other away from the Baltic Sea, with a prosperous (at one time) harbour, by its inhabitants called ‘a window to the world’. Szczecin is situated near the border between Poland and Germany and is culturally differentiated. It is a town of contradictions and compromises, seemingly open thanks to the access to the sea, on the other hand strongly distancing itself from its German past, which is to be seen in the names dating back to the times of the Polish People’s Republic, when this region used to be called ‘the recovered territories’. And so is the reportage in Pomerania. The reportage that is compatible with the town because of its borderland character, its vagueness and diversity.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
165-174
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bartelski L.M., Polscy pisarze współcześni 1939–1991. Leksykon, Warszawa 1995.
 • Bartnik P., Macholak J., Kronika Szczecina 1945–2005. Z biegiem lat, z biegiem dni, Szczecin 2005.
 • Bujnicki T., O problemach kultury i literatury pogranicza. Kilka impresji badawczych, w: Mechanizmy funkcjonowania pogranicza kulturowego, http://polonia.org.ua/2003-6/konf/09_2006/bujnitski.pdf (dostęp 20.09.2015).
 • Czarniecki M.M., Szaleństwa Jana Papugi, w: M.M. Czerniecki, Poszukiwacze piękna, Szczecin 1998.
 • Czerska T., Lekcje inności i konfiskowanie pamięci…, w: Proza polska XX wieku.
 • Przeglądy i interpretacje, t. 3: C entrum i pogranicza literatury, red. E. Dutka, G. Morszczuk, Katowice 2014, s. 159–173.
 • Czubasiewicz B., Spowiedź reportera, Szczecin 2003.
 • Górka M., Zadworny A., Psy z Karbali. Dziesięć razy Irak, Szczecin 2009.
 • Grigorowa M., Fenomen kreacyjny pogranicza: efekt pograniczności w biografiach twórczych, historii i geografii literatury, „Postscriptum Polonistyczne” 2013, 1 (11).
 • Iwasiów I., Tematyka kulturalna na łamach szczecińskich czasopism, w: Media lokalne w Szczecinie, red. J. Kania, R. Cieślak, Szczecin 2001.
 • Kasperski E., Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności, w: Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, red. E. Biernacka, Warszawa 1996.
 • Literatura na Pomorzu zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Szczecin 2003.
 • Mąka H., Do czytelnika, w: H. Mąka, Piraci znów atakują, Warszawa 1995.
 • Michnik A., Słowo wstępne, w: M. Szejnert, T. Zalewski, Szczecin. Grudzień – Sierpień – Grudzień, Szczecin 2008.
 • Osajda J., Samotny włóczęga, w: Ku Słońcu 125, red. M. Czarniecki, Szczecin 1987, s. 141–148.
 • Szejnert M., Zalewski T., Szczecin. Grudzień – Sierpień – Grudzień, Szczecin 2008.
 • Tochman W., Zobaczyłam gąsienice, zobaczyłam niebo, w: Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii niezwykłych XX wieku, red. P. Szyliński, Poznań 2005, s. 272–280.
 • Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii niezwykłych XX wieku, red. P. Szyliński, Poznań 2005.
 • Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii niezwykłych 2, red. P. Szyliński, Poznań 2008.
 • Zadworny A., Post scriptum (2008), w: M. Szejnert, T. Zalewski, Szczecin. Grudzień – Sierpień – Grudzień, Szczecin 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1a89670-820a-405d-bd61-4296d11655d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.