PL EN


Journal
2016 | 158/1 | 255-273
Article title

Informal work in a post-transition country: some evidence for Poland

Content
Title variants
PL
Praca nierejestrowana w kraju potransformacyjnym: wybrane fakty dla Polski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Informal (or unregistered) work is common around the world. However research concerning this topic mostly focuses on developing countries and rarely on developed or post-transition economies. This can be explained by much higher estimates of informal work in developing countries. Nevertheless, in developed or post-transition countries the problem of informal work cannot be ignored. Unfortunately, the literature for post-transition countries mostly focuses on estimating the size of informal work. However, a few studies are available which concern the problem of determinants of undertaking informal work and the reasons behind it. Th is article aims to: a) present some interesting examples of research on informal work in Poland which focus on the determinant of informal employment; b) underline the challenges for further research.
PL
Praca nierejestrowana jest zjawiskiem powszechnym na świecie. Jednak badania nad nią skupiają się głównie na krajach rozwijających się, rzadko zaś na gospodarkach rozwiniętych albo potransformacyjnych. Fakt ten można wytłumaczyć zdecydowanie większymi rozmiarami pracy nierejestrowanej w krajach rozwijających się. Problem ten nie może jednak zostać zignorowany zarówno w krajach rozwiniętych, jak i krajach potransformacyjnych. Niestety literatura dotycząca pracy nierejestrowanej dla tej ostatniej grupy krajów skupia się głównie na szacowaniu jej rozmiarów. Istnieje jednak kilka badań, które zajmują się determinantami podejmowania pracy nieformalnej i jej przyczynami. Celem tego artykułu jest: a) przedstawienie przykładów badań skupiających się na tych determinantach w przypadku Polski; b) podkreślenie wyzwań dla badań nad pracą nieformalną w przyszłości.
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
References
 • Bargain O., Kwenda P. 2009. The Informal Sector Wage Gap: New Evidence Using Quantile Estimations on Panel Data, IZA Discussion Paper No.4286. IZA.
 • Bednarski M., Kryńska E., Pater K., Walewski M. 2008. Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Bosch M., Maloney W. 2010. Comparative analysis of labor market dynamics using Markov processes: An application to informality, ”Labour Economics”, no. 17(4): 621–631.
 • Bosch M., Esteban-Pretel J. 2015. Labor Market Effects of Introducing Unemployment Benefits in an Economy with High Informality, ”European Economic Review”, no. 75(C): 1–17.
 • Caliendo M., Kopeinig S. 2008. Some practical guidance for the implementation of propensity score matching, ”Journal of Economic Surveys”, no. 22 (1): 31–72.
 • Cichocki S., Tyrowicz J. 2010. Shadow employment in post-transition – Is informal employment a matter of choice or no choice in Poland?, ”Journal of Socio-Economics”, no. 39: 527–535.
 • Cichocki S., Tyrowicz J. 2011. Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury gospodarczej, ”Gospodarka Narodowa”, no. 3/2011: 1–27.
 • deSoto H. 1989. The Other Path. New York: Harper&Row Publisher.
 • Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. 2002. The regulation of entry, “The Quarterly Journal of Economics”, no. 117 (1): 1–37.
 • Fields G. 2005. A guide to multisector labor market models, World Bank Social Protection Discussion Paper No. 0505. The World Bank.
 • Frederiksen A., Graversen E.K., Smith N. 2005. Tax evasion and work in the underground sector, ”Labour Economics”, no. 12(5): 613–628.
 • Friedman E., Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobaton P. 2000. Dodging the grabbing hand: the determinants of unofficial activity in 69 countries, ”Journal of Public Economics”, no. 76 (3): 459–493.
 • Grabowski M. 1995. Szara strefa w transformacji gospodarki, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową .
 • Gunther I., Launov A. 2012. Informal employment in developing countries: Opportunity or last resort?, “Journal of Development Economics”, no. 97(1): 82–98.
 • GUS. 1996. Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 roku, Warszawa: GUS.
 • GUS. 1999. Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 roku, Warszawa: GUS.
 • GUS. 2005. Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r., Warszawa: GUS.
 • GUS. 2011. Praca nierejestrowana w Polsce w 2009 r., Warszawa: GUS.
 • GUS. 2011. Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r., Warszawa: GUS.
 • GUS. 2015. Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r., Warszawa: GUS.
 • Harris J., Todaro M. 1970. Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis, “American Economic Review”, no. 60 (1): 126–142.
 • Herwartz H., Tafenau E., Schneider F. 2015. One share fits all? Regional variations in the extent of the shadow economy in Europe, “Regional Studies”, no. 49(9): 1575–1587.
 • Hirschman A.O. 1978. Exit, Voice and the State, “World Politics”, no. 31 (1): 90–107.
 • Huber P., Rahimov U. 2014. Formal and Informal Sector Wage Differences in Transition Econo¬mies: Evidence from Tajikistan, MENDELU Working Papers in Business and Economics 48/2014. Mendel University in Brno.
 • Hussmanns R. 2004. Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal employment, ILO Working Paper No.53. ILO.
 • Hussmanns R. 2005. Defining and measuring informal employment, http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/meas.pdf [accessed 29.01.2016].
 • ILO. 2012. Statistical update on employment in the informal economy,
 • http://laborsta.ilo.org/applv8/data/INFORMAL_ECONOMY/2012-06-Statistical%20up-date%20-%20v2.pdf [accessed 29.01.2016].
 • ILO. 2013. Transitioning from the informal to the formal economy, Geneva: ILO.
 • Kalaska M., Witkowski J. 1996. Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 roku (wyniki badania ankietowego), In: GUS, Szara Gospodarka w Polsce, Warszawa: GUS-ZBSE: 167-188.
 • Kriz K., Merikull J., Paulus A., Staehr K. 2008. Why do individuals avoid payroll and income taxation in Estonia?, [in:] Pickhardt M., Shinnick E. (ed), The Shadow Economy, Corruption and Governance. INFER Advances in Economic Research, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Kryńska E., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I., Pierzchała M., Grabias S. 2015a. Praca nierejestrowana na Mazowszu. Synteza raportu z badania jakościowego i ilościowego, Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 • Kryńska E., Arendt L., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I. 2015b. Praca nierejestrowana – charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim, Łódź: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
 • Lehman H., Pignatti N. 2007. Informal Employment Relationships and Labor Market Segmentation in Transition Economies: Evidence from Ukraine, IZA Discussion Paper No.3269. IZA.
 • Lehman H., Muravyev A. 2012. Labor Market Institutions and Informality in Transition and Latin American Countries, IZA Discussion Paper No.7035. IZA.
 • Lehman H., Zaiceva A. 2015. Re-defining Informal Employment and Measuring its Determinants: Evidence from Russia, ”Journal of International Development”, no 27(4): 464–488.
 • Leontaridi M.R. 1998. Segmented labour markets: theory and evidence, “Journal of Economic Surveys”, no. 12 (1): 63–101.
 • Loyaza N., 1994. Labor Regulations and the Informal Economy, Policy Research Working Paper 1335. World Bank.
 • Luttmer E. F. P., Singhal M. 2014. Tax Morale, “Journal of Economic Perspectives”, no. 28(4): 149–168.
 • Maloney W. 2004, Informality revisited, ”World Development”, no. 32(7): 1159–1178.
 • Merikuell J., Staehr K. 2010. Unreported Employment and Envelope Wages in Mid-Transition: Comparing Developments and Causes in the Baltic Countries, ”Comparative Economic Studies”, no. 52: 637–670.
 • OECD. 2009a. Promoting Pro-Poor Growth Employment, Paris: OECD Publishing.
 • OECD. 2009b. Is Informal Normal? Towards More and Better Jobs in Developing Countries, Paris: OECD Publishing.
 • Perry G., Maloney W., Arias O., Fajnzylber P., Mason A., Saavedra-Chanduvi J. 2007. Informality – Exit and Exclusion, Washington: The World Bank.
 • Pratap S., Quintin E. 2006. Are labor markets segmented in developing countries? A semiparametric approach, ”European Economic Review”, no. 50(7): 1817–1841.
 • Renooy P., Ivarsson S., van der Wusten-Gritsai O., Meijer R. 2004. Undeclared work in an enlarged union: an in-depth study of specific items, Final report. Brussels: European Commission, Directorate-General for Employment and Social Aff airs.
 • Schneider F. 2014. The Shadow Economy and Shadow Labor Force: A Survey of Recent Developments, IZA Discussion Paper No.8278. IZA.
 • Schneider F. 2015. Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Diff erent Developments, http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/ShadEcEurope31.pdf [accessed 10.02.2016].
 • Slemrod J., Yitzhaki S. 2000. Tax avoidance, tax evasion, and administration, NBER Working Paper No. 7473. NBER.
 • Slonimczyk F. 2012. Th e Effect of Taxation on Informal Employment: Evidence from the Russian Flat Tax Reform, ”Research in Labour Economics”, no. 34: 55–99.
 • Tansel A., Kan E.O. 2012. The Formal/Informal Employment Earnings Gap: Evidence from Turkey, IZA Discussion Paper No.6556. IZA.
 • Tyrowicz J., Cichocki S. 2011. Employed unemployed? On shadow employment in transition, ”Empirica”, no. 38(2): 259–281.
 • Williams C.C. 2009. Formal and Informal Employment in Europe: Beyond Dualistic Representations, “European Urban and Regional Studies”, no. 16(2): 147–159.
 • Williams C.C. 2010a. Explaining participation in undeclared work, “European Societies”, no. 12(3): 391–418.
 • Williams C.C. 2010b. Beyond the formal/informal jobs divide: evaluating the prevalence of hybrid ‘under-declared’ employment in south-eastern Europe, “The International Journal of Human Resource Management”, no. 21(14): 2529–2546.
 • Williams C.C., Horodnic I. 2015. Marginalisation and participation in the informal economy in Central and Eastern European nations, ”Post-Communist Economies”, no. 27(2): 153–169.
 • Williams C.C., Kedir A., Fethi M., Nadin S. 2012. Evaluating ‘Varieties of Capitalism’ by the Extent and Nature of the Informal Economy: the Case of South–Eastern Europe, “South-Eastern Europe Journal of Economics”, no. 10(2): 113–130.
 • Williams C.C., Lansky M.A. 2013. Informal employment in developed and developing economies: Perspectives and policy responses, “International Labour Review”, no. 152(3–4): 355–380.
 • Williams C.C., Windebank J. 2002. Why do people engage in paid informal work? A comparison of higher- and lower-income urban neighbourhoods in Britain, ”Community, Work & Fam¬ily”, no. 5(1): 67–83.
 • Williams C.C., Windebank J. 2005. Refiguring the nature of undeclared work. Some evidence from England, “European Societies”, no. 7 (1), 81–102.
 • Woolfson C. 2007. Pushing the envelope: the ‘informalization’ of labour in post-communist new EU member states, “Work, employment and society”, no. 21(3): 551–564.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1ae309e-7652-4e60-858a-a7aa93cf2e86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.