PL EN


2017 | 38 | 3 | 37-52
Article title

Rozwój technologii informacyjnej w planowaniu procesu wprowadzenia e-podręczników

Authors
Content
Title variants
EN
Development of Information Technology in Planned Processes of Introducing E-Student Books
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2011 roku MEN zapowiedziało wprowadzenie do szkół e-podręczników. Był to jeden z elementów nowego programu adresowanego do szkół polskich, pt. „Cyfrowa szkoła”. Niniejszy artykuł jest sprawozdaniem z badań, które mają na celu pokazanie stanu bieżącego przygotowania szkół do realizacji tego zamierzenia. Wielu nauczycieli, dzięki wyposażeniu klas w tablice multimedialne, pracuje już na zajęciach, wykorzystując nowe technologie komunikacyjne. Nie zawsze jednak posługiwanie się przez dzieci i młodzież w życiu codziennym nośnikiem elektronicznym jest idealnym wskaźnikiem potwierdzającym to zamierzenie.
EN
Systems organizing education have always been connected with functioning of the social system. Gaining new expertise and, consequently, achieving higher social status, is connected with education. The directives of the Ministry of National Education (MEN) favor adjusting school to the changing environment and school needs. The teacher of a particular subject makes a decision concerning the choice of a student’s book, which is included in the books set for a given year by the headmaster of the school and approved by teachers’ board. MEN has lately worked on preparing e-student’s books for every subject and level of teaching in order to limit the costs of purchasing new student books and adapt students to the needs of the changing world on the basis of new technologies of transmitting information.
Year
Volume
38
Issue
3
Pages
37-52
Physical description
Dates
printed
2017-09-30
Contributors
author
 • absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, adiunkt w WSH TWP w Szczecinie, dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile
References
 • Baczko-Dombi, Anna i Tomasz Żółtak. 2012. Edukacja. W: Współczesne społeczeństwo polskie, red. Anna Giza i Małgorzata Sikorska, 61-101. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Bobrowicz, Alicja. 2014. Podręczniki w cenie urzędowej. Metro, 2722, 2.
 • Ciechanowska, Dorota. 2012. Studiowanie jako przekraczanie ograniczeń habitus wynikłe z dążeń emancypacyjnych. W: Studiowanie w meandrach życiowych wyborów, red. Dorota Ciechanowska, 121-136. Szczecin: Volumina.
 • pl Daniel Krzanowski.
 • Czeladko, Renata. 2011. MEN chce uczyć z e-podręczników. Dostęp: 18.02.2016. http://www.rp.pl/artykul/690529-MEN-chce-uczyc-z-e-podrecznikow.html.
 • Długosz, Piotr. 2012. Społeczne skutki zmian systemu edukacyjnego. W: Zawirowania systemu edukacji, red. Marta Zahorska, 29-50. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Drózd, Robert. 2011. E-podręczniki: więcej pytań niż odpowiedzi. Dostęp: 18.02.2016. http://swiatczytnikow.pl/e-podreczniki-wiecej-pytan-niz-odpowiedzi/.
 • Dylak, Stanisław. 2000. Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Gogołek, Włodzimierz. 2010. Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Grabek, Artur. 2015. E-bubel zamiast e-podręcznika. Wprost, 38(1697), 38-42.
 • Koalicja Otwartej Edukacji. 2015. Wady prawne w e-podręcznikach (informacja prasowa 2 września 2015 r.). Dostęp: 18.02.2016. http://koed.org.pl/pl/ blog/2015/09/02/wady-prawne-w-e-podrecznikach/.
 • Informacyjna Agencja Radiowa. 2012. MEN wypowiedział się w sprawie e-podręczników. Dostęp: 23.08.2014. http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/672893.
 • Juszczyk, Stanisław. 2008. Edukacja na odległość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kress, Gunther. 2003. Literacy in the New Media Age. London: Routledge.
 • Mead, Margaret. 2000. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. Jacek Hołówka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2012a. Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012, poz. 752). Dostęp: 18.08.2014. http://isap.sejm.gov.
 • pl/DetailsServlet?id=WDU20120000752.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2012b. Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012, poz. 977). Dostęp: 20.07.2014. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2014. Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2014, poz. 909). Dostęp: 23.08.2014. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/909.
 • Łęski, Zbigniew i Zbigniew Wieczorek. 2004. Internet – informacja czy relacje? W: Oblicza Internetu, red. Marek Sokołowski, 53-67. Elbląg: Wydawnictwo
 • PWSZ.
 • Pezda, Aleksandra. 2012. Karuzela z konkursami na e-podręczniki. Dostęp: 23.08.2014. http://wyborcza.pl/1,76842,12341998,Karuzela_z_konkursami_na_e_podreczniki.htm.
 • Palfrey, John i Urs Gasser. 2008. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books.
 • Strykowski, Wacław, Justyna Strykowska i Józef Pielachowski. 2003. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: Wydawnictwo wMPI.
 • Szubiński, Ryszard. 2000, Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Szymański, Mirosław J. 2013. Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Ślusarczyk, Czesław. 2013. Wprowadzenie. W: E-podręcznik dostępny dla wszystkich. Poradnik dla twórców elektronicznych materiałów edukacyjnych, red. Jolanta Piwowońska, 4-6. Warszawa: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
 • Świgoń, Marzena. 2003. Bariery informacyjne w środowisku naukowym. Badania pilotażowe. Przegląd Biblioteczny, 71(4), 383-405.
 • Tobolska, Kamila i Błażej Tobolski. 2014. Nowy polski elementarz. Przewodnik Katolicki, 19, 20-21.
 • Uhlig, Dominik. 2008. Komputer do domu – za darmo, od gminy. Dostęp: 18.02.2016. http://wyborcza.pl/1,75398,5182396.html.
 • Woś, Marek. 2008. Człowiek drogą Kościoła – udział Kościoła w wychowaniu młodego człowieka. Studia Humanistica Gedanensia, 1, 87-94.
 • Woś, Marek. 2014. Wychowanie i edukacja chrześcijańska wobec wyzwań socjoglobalistyki. Seminare, 35(2), 83-100.
 • Woś, Marek. 2015. Wykształcenie w systemie wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych małego miasta. Edukacja Humanistyczna, 32(1), 83- 97.
 • Woźniak, Robert B. 1998. Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Koszalin: Wydawnictwa Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.
 • Znaniecki, Florian. 2001. Socjologia wychowania, t. 1: Wychowujące społeczeństwo; t. 2: Urabianie osoby wychowanka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1b0644f-cd15-41ab-a92d-9476dbd83d29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.