PL EN


2016 | 10 | 381-385
Article title

Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, ed. Krzysztof Bracha, Martin Nodl, „Colloquia Mediaevalia Pragensia”, 16, Praha 2016: Filosofi a, ss. 152, ISBN 978-80-7007-451-0

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
  • Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
  • Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy, red. K. Bracha, A. Dąbrówka, „Colloquia Mediaevalia Preadicatoria“, I, Warszawa 2014.
  • K. Bracha, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. Sermones dominicales et festivales z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia, Kielce 2007.
  • J. Kaliszuk, S. Schyller, Inwentarz rękopisów do połowy XVI w. w zbiorach Biblioteki Narodowej, Warszawa 2012.
  • J. Kaliszuk, Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, [maszynopis w posiadaniu autora].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1b1ae40-a039-4f51-8fa6-93226d81b383
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.