PL EN


2016 | 107 | 4 | 7-40
Article title

Wielka Improwizacja w świetle liryków Mickiewicza z rękopisów III części „Dziadów”

Authors
Title variants
EN
The Great Improvisation in the Light of Mickiewicz’s Lyrics From the Manuscripts of “Dziady” (“Forefathers’ Eve”) Part Three
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wachlarz znaczeń Wielkiej Improwizacji czytanej z uwzględnieniem trwającego do dziś oddziaływania III części "Dziadów" na polską tożsamość narodową i zachowania społeczne. Autorka analizuje koncepcję Konrada oraz utożsamianie się poety z bohaterem. Interesuje ją naprzemienne wzmacnianie i osłabianie podmiotu jako stały temat egzystencjalny w twórczości Mickiewicza oraz podobne ujęcie dynamiki procesu twórczego w Wielkiej Improwizacji. Kontekstem rozważań są trzy wiersze: "Do Samotności" oraz "Te rozkwitłe świeżo drzewa..." i "Ja w mej chacie spać nie mogę...", odczytane jako rozwinięcie problematyki podmiotowości i tematów poetologicznych "Dziadów". Wiersze, w których zachodzi osłabienie podmiotowości w stosunku do zbyt mocnego podmiotu Wielkiej Improwizacji, ukazane zostały jako jej warianty tematyczne oraz poetyckie dopowiedzenia i komentarze wobec całości III części "Dziadów", dekonstruujące i niuansujące jej patos.
EN
The article presents an array of meanings of Wielka Improwizacja (The Great Improvisation) read with respect to persisting impact of “Forefathers’ Eve” Part Three on Polish national identity and social behaviour. The author analyses the concept of Konrad and the poet’s identification with the protagonist, and her interest is in the subject’s successive strengthening and lessening – a continuous existential theme in Mickiewicz’s creativity – and in a similar depiction of creative process dynamics in The Great Improvisation. The context of considerations are three poems: “Do Samotności (To Loneliness)”, “Te rozkwitłe świeżo drzewa... (The newly blossomed trees...)” and „Ja w mej chacie spać nie mogę... (I cannot sleep in my house...)” interpreted as a development of subjectivity issues and poetological themes of “Forefathers’ Eve”. The poems in which lessening of subjectivity in comparison with a excessively strong subject of The Great Improvisation is observed are viewed as thematic variants and poetic appositions and commentaries to the entirety of “Forefathers’ Eve” Part Three, deconstructing and nuancing its pathos.
Year
Volume
107
Issue
4
Pages
7-40
Physical description
Dates
printed
2016-12-19
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1b9c382-7d7b-4a42-a4e2-6b45b9eb60c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.