PL EN


Journal
2013 | 2 | 215-239
Article title

Małżeństwo i rodzina w hinduizmie

Content
Title variants
EN
Marriage and Family in Hinduism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie tematyki związanej z małżeństwem i rodziną w hinduizmie. Hinduskie małżeństwo postrzegane jest jako indywidualny i intymny związek dwóch osób, przy jednoczesnym wyraźnym podkreśleniu jego istotnego znaczenia dla całej społeczności – od harmonii tego związku zależą losy całej kasty. Mimo istotnego znaczenia małżeństwa w tradycji hinduskiej, w społeczeństwie tym nadal funkcjonują niewłaściwe zachowania. Uwidaczniają się one zwłaszcza na etapie zaręczyn i związanych z nimi negocjacjami w sprawie „wysokości” posagu. Innym, ciągle jeszcze obecnym w społeczności rytuałem, pozostaje ceremonia sati. Mimo sprzeciwu władz oraz organizacji humanitarnych, kobieta często wybiera spalenie na stosie wraz ze zwłokami męża, aniżeli żyć w pogardzie, jako wdowa. Oprócz małżonków, w rodzinie istotne miejsce zajmują dzieci będące gwarancją ciągłości rodu oraz gwarantem permanencji sprawowania obrzędów religijnych ku czci zmarłych przodków.
EN
The present article aims to analyse the issues related to marriage and family in Hinduism. A Hindu marriage is viewed as an individual and intimate union of two persons, while clearly emphasizing its importance for the entire community – the fate of the entire caste depends on the harmony of this relationship. Despite the importance of marriage in the Hindu tradition, in this society inappropriate behaviours are still continued. In particular, they show up at the stage of engagement and the related negotiations on the “height” dowry. Another ritual, still present in the community is sati ceremony. Despite the opposition of the authorities and humanitarian organisations, a woman often chooses to be burned at the stake, along with the remains of her husband, rather than live in contempt, as a widow. Except for the spouses, children occupy an important place in a family being a guarantee of the family’s continuity as well as the guarantee of permanent exercise of religious rites in veneration of dead ancestors.
Journal
Year
Issue
2
Pages
215-239
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
References
 • A. Cahn, Hinduizm współczesny, [w:] F. Lenoir, Y. Tardan-Masquelier (red.), Encyklopedia religii świata, Warszawa 2002
 • A. Janowska, Religia a ślub, www.slub.onet.pl/1551615,obyczaje_artykul.html [dostęp: 14.07.2009]
 • A. Karp, Warna, [w:] Encyklopedia PWN, t. 9, Warszawa 2003
 • A. Sieklucka, Indyjski strój kobiecy, [w:] J. Jurewicz, J. Rogala (red.), Szata oddaje ludzkie obyczaje, czyli o strojach ludów Azji i Afryki, Warszawa 2008
 • Atharwaweda XIV, 2.71, [w:] J. Auboyer, Życie codzienne w dawnych Indiach, Warszawa 1968
 • E. Kopyt, Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie, Toruń 2003
 • G.D. Sontheimer, Małżeństwo w hinduizmie, [w:] F. König, H. Waldenfels, Leksykon religii, Warszawa 1997
 • H. Wałkówna, Formy zawierania małżeństw w Indiach starożytnych, Wrocław 1967,
 • I. Szuwalska (red.), Pieśń VI, Bhagavadgita, Warszawa 2005
 • I. Wojtarowicz, Kobieta w hinduizmie, www.racjonalista.pl/kk.php/s,5615 [dostęp: 14.07.2009]
 • J. Święcicki, Historia literatury powszechnej, t. 4, Warszawa 1902
 • K. Kościelniak, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, Kraków 2002
 • M. Koszarska, Śluby w różnych kulturach. Od starożytnego Rzymu do współczesności, www.slubowisko.pl/articles/view/76/sluby_w_roznych_kulturach_od_starozytnego_rzymu_do_współ-czesności [dostęp: 14.07.2009]
 • M. Kudelska, Hinduizm, Kraków 2006
 • M. Malherbe, Religie ludzkości, Kraków 1995
 • M. Mejor, Hinduizm. Święta na drodze życia, [w:] R. Kirste, H. Schultze (red.), Święta wielkich religii, Warszawa 1998
 • M. Tworuschka, U. Tworuschka, Hinduizm, Warszawa 2009
 • M. Zięba, Hinduizm, [w:] H. Zimoń (red.), Religia w świecie współczesnym, Lublin 2001
 • Mantra Om, www.sathyasai.org.pl/nauki.php?tekst=t2.10.1 [dostęp: 22.07.2009]
 • Mehendi, www.helfy.pl/helfopedia/mehendi [dostęp: 14.07.2009]
 • P. Lamairesse, Kamasutra, Katowice 1986
 • R. Tannahill, Historia seksu, Warszawa 2001
 • Religie świata. Tablice porównawcze, tłum. J. Kolczyńska, Warszawa 2007
 • S. Manu, Manusmryti czyli Traktat o zacności. Kamasutra czyli Traktat o miłowaniu. Watsjajana Mallanaga, tłum. z sanskrytu M.K. Byrski, Warszawa 1985
 • Sari, [w:] B. Kaczorowski (red.), Obyczaje, języki, ludy świata, Warszawa 2007
 • Seksualność, [w:] M. Klöcker, M. i U. Tworuschka, Etyka wielkich religii, Warszawa 2002
 • Ślub w innych kulturach – Ślub w hinduizmie, www.przewodnikmp.pl/art/slub_kultury/ ciekawostki/menu_ciekawostki.php [dostęp: 14.07.2009]
 • W. Menski, Hinduizm, [w:] P. Morgan, C. Lawton (red.), Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, Warszawa 2007
 • Z. Lew-Starowicz, Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny, Wrocław 1999
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1ca1aad-87df-45bc-958c-d5a1ccecdab2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.