PL EN


2014 | 2(14) | 139-153
Article title

Reportaż „skonwergowany”. Dzienniki kołymskie J. Hugo-Badera jako hybryda medialna

Content
Title variants
‘Converged’ reportage. Dzienniki kołymskie by J. Hugo¬ Bader as media hybrid
Languages of publication
Abstracts
EN
The article analyses the relation between the process of media convergence and hybridization of contemporary reportage. The integration of old and new media in a single journalistic report of hybrid character is being analysed here. The author presents this phenomenon using Dzienniki kołymskie by J. Hugo-Bader as an example. It is a work which oscillates between travel diary and travel reportage, it was first published in sections on an Internet press portal. Additionally, the specific character of multimedia journalism and the poetics of digital reportages are commented on in the article.
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Bauer Z., 2000, Wywiad prasowy. Gatunek i metoda, w: Bauer Z., Chudziński E., red., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.
 • Bolter J.D., Grusin R., 2000, Remediation: Understanding New Media, Cambridge, MA.
 • Deuze M., 2003, The web and its journalisms: considering the consequences of different types of newsmedia online, w: „New Media & Society”, nr 5 (2).
 • Deuze M., 2004, What is Multimedia Journalism?, w: „Journalism Studies”, nr 5 (2).
 • Drożdż M., 2008, Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje, w: „Studia Medioznawcze”, nr 3 (34).
 • Fagerjord A., 2004, Rhetorical Convergence: Studying Web Media, w: Liestøl G., Morrison A., Rasmussen T., red., Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovations in Digital Domains, Cambridge, MA.
 • Fiut I.S., Matuzik M., 2006, Hipertekst, konwergencja i interaktywność. Refleksja filozoficzno- metodologiczna nad skutkami konwergencji mediów tradycyjnych do sieci i vice versa, w: Gierula M., red., Środki masowego komunikowania a społeczeństwo, Katowice.
 • Goban-Klas T., 2011, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000–2011, Kraków.
 • Hugo-Bader J., 2010a, Dzień 12. W tajdze – 22 kilometry na południe od 438. kilometra Traktu Kołymskiego, http://wyborcza.pl/dziennikkolymski/1,109336,8463155,Dzien_12__W_tajdze___22_kilometry_na_poludnie_od_438_.html, [dostęp 23.07.2014].
 • Hugo-Bader J., 2010b, Dzień 33. Ostatni dzień podróży, http://wyborcza.pl/dziennikkolyms ki/1,109336,8570983,Dzien_33__Ostatni_dzien_podrozy.html, [dostęp 23.07.2014].
 • Hugo-Bader J., 2011, Dzienniki kołymskie, Wołowiec.
 • Jacobson S., 2010, Emerging Models of Multimedia Journalism: A Content Analysis of Multimedia Packages Published on nytimes.com, w: „Atlantic Journal of Communication”, nr 18 (2).
 • Jakubowicz K., 2011, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa.
 • Jenkins H., 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. Bernatowicz M., Filiciak M., Warszawa.
 • Kotuła S.D., 2009, Konwergencja mediów książki i Internetu, w: Jeziński M., red., Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, Toruń.
 • Olszański L., 2006, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa.
 • Radomski A., 2013, Digital Storytelling. Kilka słów o wizualizacji wiedzy w humanistyce, w: Radomski A., Bomba R., red., Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe media / Kultura 2.0, http://e- naukowiec.eu/wp-content/uploads/2013/05/Zwrot_cyfrowy_w_humanistyce.pdf, [dostęp 23.07.2014].
 • Rejter A., 2004, Wzorzec tekstowy reportażu podróżniczego w aspekcie ewolucji gatunku mowy – próba syntezy, w: Malinowska E., Rott D., red., Wokół reportażu podróżniczego, t. 1, Katowice.
 • Rejter A., 2007, Reportaż podróżniczy w ujęciu współczesnej lingwistyki – problemy badawcze, w: Rott D., red., Wokół reportażu podróżniczego, t. 2, Katowice.
 • Stachura K., 2010, (Nowe)? widownie. Doświadczenia odbiorców mediów w kulturze konwergencji, w: Francuz P., Jędrzejewski S., red., Nowe media i komunikowanie wizualne, Lublin.
 • Suszczyński Z., 2002, Hipertekst a „galaktyka Gutenberga”, w: Hopfinger M., red., Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa.
 • Woźniak W., 2010, Gatunek w sieci, w: Wolny¬ Zmorzyński K., Furman W., red., Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa.
 • http://interaktywna.wyborcza.pl/article/boskie-swiatlo.html, [dostęp 23.07.2014].
 • http://projects.wsj.com/lobotomyfiles, [dostęp 23.07.2014].
 • http://www.nytimes.com/newsgraphics/2013/10/27/south-china-sea, [dostęp 23.07.2014].
 • http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek, [dostęp 23.07.2014].
 • http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/may/26/firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family, [dostęp 23.07.2014].
 • http://wyborcza.pl/8,75402,12632060.html, [dostęp 23.07.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1e278cd-015f-4546-a534-e63fe86e0176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.