PL EN


2013 | 2(15) | 51-61
Article title

Wizerunek wewnętrzny w tworzeniu silnej marki kraju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A strong nation brand is important for economic development of a country and the standard of living of its inhabitants. Apart from objective factors the perception of the country is also affected by various communication processes. The article discusses internal image impact on the holistic image of a country. The article presents the possibilities of the measurement of the internal country image. The author emphasizes the importance of techniques based on free associations in determining the internal country image. To illustrate theoretical considerations the author discusses results of the exploratory survey concerning the internal image of Poland.
Year
Issue
Pages
51-61
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Albert S., Whetten D.A., Organizational Identity, ,,Research in Organizational Behavior” 1985, Vol. 7.
 • Anholt S., Competitive Identity. The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 • Calhoun C. (red.), Social Theory and Politics of Identity, Blackwell, Oxford 1994.
 • Daszkiewicz M., Badanie wizerunku terytorialnego z wykorzystaniem metod opartych na swobodzie skojarzeń, ,,Nauki o Zarządzaniu” 2(11), K. Mazurek-Łopacińska (red.), UE, Wrocław 2012.
 • Daszkiewicz M., Waniowski P., Marka narodowa w kreowaniu wizerunku produktów, [w:] J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości, AE, Poznań 2006.
 • Daszkiewicz M., Waniowski P., The country-of-origin image of companies and products in international research, [w:] J. Dado, J. Petrovicova (red.), Problems of Marketing Management in Globalisation, Faculty of Economics Matej Bel University, Banska Bystrica 2008.
 • Dinnie K., Nation Branding. Concepts, Issues, Practice, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008.
 • Feldwick P., Brand equity. Do we really need it?, [w:] J.Ph. Jones (red.), How to Use Advertising to Build Strong Brands, Sage Publications, International Edition, Thousand Oaks, London, New Delhi 1999.
 • Jasińska-Kania A., Porównawcze analizy tożsamości narodowej w warunkach współzawodnictwa światowego, [w:] M. Lipiec-Zajkowska (red.), Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2000.
 • Kłoskowska A., Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1.
 • Marston J.E., Modern Public Relations, McGraw-Hill, New York 1979, cyt. za: K. Wojcik, Public relations od A do Z. Analiza sytuacji wyjściowej, planowanie działalności, Placet, Warszawa 1997.
 • Schwab K. (red.), The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2012, www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf (28.12.2012).
 • Szromnik A., Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • The World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (21.12.2012).
 • Walsh G., Wiedmann K.P., Branding Germany – managing internal and external country reputation, [w:] K. Dinnie, Nation Branding. Concepts, Issues, Practice, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1e312bd-785d-4e30-95a4-7080d921bd3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.