PL EN


2012 | 2(43) | 46-54
Article title

Globalny kryzys ekonomiczny – próba rekonstrukcji źródeł

Content
Title variants
EN
Global economic crisis - the attemp to reconstruction of mainsprings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest wstępem do rozważań na temat zjawiska kryzysu gospodarczego, jaki dotknął świat w erze trzydziestolecia euforycznego lat 1973 – 2007, tj. w okresie, w którym nie odnotowano poważniejszego globalnego zagrożenia stabilności rynków finansowych w kontekście, tzw. globalnego kryzysu ekonomicznego rozpoczętego w 2007 roku. Oczywiście opisane załamania koniunktury miały znaczenie w konkretnych przypadkach poszczególnych państw o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego oraz jednoznacznym zaangażowaniu w sojusz ekonomiczno - polityczny między sobą. Jednak na tle wydarzeń z połowy 2007 r., które doprowadziły do pogrążenia całego świata w recesji, są jedynie symptomami większego zagrożenia dla współczesnego porządku ekonomicznego.
EN
The article is an introduction to considerations about phenomenon of economic crisises, that striked the world in 1973 – 2007 years, the period when no serious global threat for stability of financial market has been noticed in context of so called global economic crisis in 2007 year. Certainly they had meaning in particular individual cases of countries with high level of economic development and to economic and political alliance engagement between them. However, on the background of events from the first half of 2007 , which have caused the recession all over the world, they seemed to be only the symptoms of greater threat for contemporary economic order.
Year
Issue
Pages
46-54
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1e637ae-e719-4833-8cf6-8b80f1e9dcc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.