PL EN


2015 | 4 | 37-45
Article title

Lokalizacja parkingów Park and Ride w przestrzeni Łodzi

Content
Title variants
EN
Location of Park and Ride parking lots in the city of Łódź
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badania poświęconego lokalizacji parkingów typu Park and Ride (P&R – parkuj i jedź) w przestrzeni dużego miasta, zrealizowanego w Łodzi. Potencjalne, włączone do badania lokalizacje zaczerpnięto z raportu z konsultacji społecznych w sprawie systemu transportowego Łodzi na rok 2025, przeprowadzonych przez łódzki Zarząd Dróg i Transportu. Wypracowana na potrzeby artykułu metoda badawcza została tak pomyślana, aby uwzględniała wszystkie kluczowe dla funkcjonowania tego typu parkingów czynniki. Wprowadzono więc do analizy dane dotyczące: liczby i pochodzenia osób dojeżdżających do pracy do Łodzi, liczby i rozmieszczenia przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, funkcjonowania miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego oraz liczby i rozmieszczenia budynków o funkcji usługowej i przemysłowej w przestrzeni miasta. Rezultatem badania jest wskazanie tych spośród potencjalnych lokalizacji, które w świetle aktualnie występujących czynników charakteryzowałyby się najwyższym poziomem efektywności funkcjonowania.
EN
This paper presents the results of a study on locating Park and Ride parking lots in a big city on the example of Łódź. Possible locations included in the survey were based on the data found in the report of the public consultation on the transport system in Łódź in 2025 conducted by the Board of Roads and Transport in Łódź. A method, which was developed for the purposes of this article, included all the key factors of this type of car parks functioning. Therefore, the analysis included the following data: a number and routes taken by commuters in Łódź, a number and location of public transport stops, a functioning of the municipal transport company and a number and location of service and industrial premises. The study manage to identify potential locations of car parks which, under the currently circulating factors, have the highest level of operational efficiency.
Year
Issue
4
Pages
37-45
Physical description
Dates
published
2015-12
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Brol R. (red.), 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dembińska-Cyran I., 2006, Sposoby rozwiązywania problemów transportu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast (cz. 1), Logistyka, 6, 14–17.
 • Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Foltyński M., Jeleń I., Guszczak B., 2011, Transfer dobrych praktyk logistycznych jako narzędzie usprawniania logistyki miejskiej, Logistyka, 3, 637–648.
 • Grava S., 2004, Urban Transportation Systems. Choices for Communities, McGraw-Hill, London.
 • Materiał informacyjny do konsultacji społecznych dotyczący systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025, 2014, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przy współpracy Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A., Łódź.
 • Perenc J., 1994, Próba określenia istoty kosztów zewnętrznych w transporcie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 130: Prace Wydziału Transportu i Łączności, 5, 15–24.
 • Pęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.
 • Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, PWN, Warszawa.
 • Raport z konsultacji społecznych dotyczących systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025, 2015, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Łódź.
 • Tundys B., 2011, Sustainable Mobility in the Cities – Concepts and Solution, [w:] R. Janecki, G. Sierpiński (red.), Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. New Mobility Culture, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 113–122.
 • Tundys B., 2013, Logistyka miejska. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Wiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1f435fe-2be6-48c0-82c1-b47a6f275680
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.