PL EN


2016 | 2 (65) | 11-20
Article title

Teologia mediów i komunikacji – na styku nauk o mediach oraz nauk teologicznych

Content
Title variants
EN
Theology of mass media and communication – at the crossroads of media studies and theology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Czy teologia i nauki o mediach mają pewne wspólne płaszczyzny i obszary zainteresowania? Czy można mówić o powstaniu nowej subdyscypliny nauk teologicznych, będącej zarazem subdyscypliną nauk o mediach, czyli teologii mediów i komunikacji? Autorzy poddają analizie dostępne akty prawne, dokumenty urzędowe, dokumenty Kościoła oraz opracowania poświęcone metodologii nauk o mediach i nauk teologicznych. Odwołują się także do wyników własnych, wcześniejszych badań w tym zakresie, które zostały przedstawione w formie syntezy.
EN
This article aims to answer the following questions: Do theology and media studies have common areas of interest? Can we talk about new subdiscipline of theological science, which might also be regarded as subdiscipline of media studies? The authors analyzed available legal acts, official documents, documents of the Church and the essays dedicated to the media studies and theological sciences. In addition to this, they refer to the results of their previous research in this area.
Year
Issue
Pages
11-20
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1f55547-ee52-4c9f-b0dc-42eeee1e2e34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.