PL EN


2013 | 25 | 47- 68
Article title

Ciało jako pułapka na drodze do wyzwolenia.zarys problemu w kontekście refleksji niektórych myślicieli antycznychi wczesnochrześcijańskich

Authors
Content
Title variants
EN
Body as a Trap on theWay to Liberation. An Outline of the Problem in the Context of the Reflections of Some Ancient Philosophers and Early Christian Thinkers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the author attempts to show what can be described as a life of ideas in culture. The starting point for the discussion is the idea of the body as the prison of the soul, which came into philosophical discourse by Orphism, then Pythagoreanism. In this way the Greek philosophy shaped the paradigm according to which the spiritual is superior to that which is bodily; that it is the primary purpose of man to care about his spirituality, as only spirituality can contribute to the liberation of the human being. This idea was taken over by Plato, and after a few centuries it was transplanted into the ground of Christian theology. Then it underwent a kind of religious transformation, mainly due to St. Paul, Origen and St. Augustine and became for many centuries an important theological and pedagogical directive to cherish the soul at the expense of the body, because only your heart is the gateway to eternal life.
Year
Volume
25
Pages
47- 68
Physical description
Contributors
 • mgr Jolanta Sawicka, doktorantka w Instytucie Filozofii U
References
 • Arystoteles, Metafizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1983.
 • P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, przeł. I. Kania, Kraków 2006.
 • Dąmbska, Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993
 • J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1986.
 • M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. II, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1994.
 • E. Gilson, Chrystianizm a filozofia, przeł. A. Więckowski, Warszawa 1988.
 • E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, Warszawa 1987.
 • P. Hadot, Konwersja, w: tenże, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa 2003.
 • W. Heinrich, Zarys historii filozofii średniowiecznej, Warszawa 1963.
 • W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, przeł. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997.
 • J. Kosiewicz, Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała, Warszawa 1998.
 • H. Masson, Słownik herezji w Kościele katolickim, przeł. B. Sęk, Katowice 1993.
 • Orygenes, O zasadach, przeł. S. Kalinkowski, Kraków 1996.
 • J. Pelikan, Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. 1: Powstanie wspólnej tradycji (100–600), przeł. M. H¨offner, Kraków 2008.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1990.
 • Platon, Fedon, przeł.W.Witwicki, w: tenże, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton,
 • Fedon, Warszawa 1982. Platon, Gorgiasz, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.
 • Platon, Kratylos, przeł. W. Stefański, Wrocław 1990.
 • Platon, Obrona Sokratesa, przeł. W. Witwicki, w: tenże, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Warszawa 1958.
 • Platon, Timajos, przeł., P. Siwek, w: tenże, Timajos, Kritias albo Atlantyk, Warszawa 1986.
 • Plotyn, Enneady, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 1957.
 • G. Quispel, Gnoza, przeł. B. Kita, Warszawa 1988.
 • G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I, II, III, IV, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 1999–2005.
 • D. de Rougemont, Mity o miłości, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2002.
 • B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, przeł. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, Warszawa 2000.
 • R. C. Solomon, K. Higgins, Krótka historia filozofii, przeł. N. Szczucka-Kubisz,Warszawa 1997.
 • E. Wpiszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1f8fe3a-0436-4fa9-8851-a03d390b2ffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.