PL EN


2013 | 1 | 4 | 19-39
Article title

Próba identyfikacji spójnego systemu oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The attempt to identify the coherent system of assessment of innovative activities among enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idea działalności innowacyjnej oraz samych innowacji jest dziś powszechnym pojęciem obecnym w gospodarce i życiu społecznym. Wiele dokumentów ustawowych determinuje powstawanie ognisk innowacyjności i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym. Pomimo jednak istniejących wielu opracowań, takich jak Oslo/Frascati Manual, do dziś brakuje jednego, spójnego systemu oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, który pozwoliłby na ich porównywanie oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych na jego podstawie. Poniższy artykuł to próba stworzenia podstaw do utworzenia wskaźnika, który pozwoliłby na porównywanie organizacji na poziomie mezo-regionalnym, szczególnie na pograniczu polsko-niemieckim. Taki system pozwoliłby na określenie miejsc, nad którymi należy skupić się szczególnie tworząc innowacje i przedsięwzięcia innowacyjne.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
19-39
Physical description
Contributors
 • Dr, Instytut Ekonomiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • Czerwieński Z. (2002), Moje zmagania z ekonomią, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Czop P. (2001), Płaszczyzna zespolona w badaniu okresowości procesów ekonomicznych, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Seminarium Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, Działalność Badawczo-Rozwojowa oraz Działalność Innowacyjna za lata 2002-2008, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Hozer J. (1997), Ekonometria, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin.
 • Hozer J. (2001) (red.), Metody ilościowe w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hozer J. (2005) (red.), Ekonometria stosowana z zadaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin.
 • Indicator C. B. M. (2010), Budowa lubuskiego systemu innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Warszawa.
 • Janasz W. (2009) (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Lis Ch. (2005), Modelowanie ekonometryczne przykłady i zadania, w: Ekonometria stosowana z zadaniami, J. Hozer (red.), Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Podręcznik Frascati Manual. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (2002), OECD-MNiSW, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo Manual. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), OECD-Eurostat, Warszawa.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Statystyka Województwa, www.innowacje.lubuskie.pl, dostęp dnia 18.12.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1fe5f9e-37b4-40b5-8e78-67e52434c9ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.